Vad är livförsäkring och varför har man den?

Livförsäkring är den försäkring du tecknar av omtanke för någon annan – dina närstående vars ekonomiska situation påverkas om du inte längre finns kvar. Pengarna betalas ut direkt till den eller de som du valt som förmånstagare.

Varför har man livförsäkring?

När du har kommit till den fasen i livet att någon annan är ekonomiskt beroende av dig är det dags att fundera på livförsäkring. En anledning till att teckna livförsäkring är att man köper en bostad och tar lån tillsammans med en partner. En annan viktig anledning är att man blir förälder och får en familj att försörja. När en inkomst försvinner kan den ekonomiska omställningen bli stor och svår för den som blir kvar.

En livförsäkring kan inte lindra sorgen, men det kan vara skönt för dina närstående att inte behöver oroa sig för ekonomin i en svår situation. 

Skillnaden mellan bolåneskydd och livförsäkring

När du tar ett bostadslån kan banken erbjuda en bolåneskyddsförsäkring som täcker hela eller delar av din låneandel. 

Bolåneskyddet upphör att gälla när du fyller 65 år, medan vår livförsäkring gäller tills du fyller 75 år. Även om låneskyddet gör att delar av lånet skrivs av betyder det inte att den andre låntagaren är garanterad att få stå kvar som ensam låntagare. Om man blir nekad att ta över lånet måste bostaden säljas. En privat livförsäkring kan göra det möjligt att betala en högre kontantinsats och på så sätt hålla nere lånebeloppet.

Flicka dansar med pappa
Bolåneskyddet kan kompletteras med livförsäkring.

Det kan även vara bra att tänka igenom vilka andra kostnader du och din partner har. Finns det till exempel några andra gemensamma lån utöver bostadslånet som den efterlevande ska klara av att betala?

Du kan ha flera livförsäkringar

Till skillnad från sakförsäkringar, exempelvis bil- och hemförsäkring, kan du ha flera livförsäkringar och få ersättning från alla. Du kan alltså teckna flera livförsäkringar, välja olika belopp och vem som ska få pengarna från respektive försäkring. Om du väljer att ha flera livförsäkringar bör du tänka igenom vem eller vilka du vill ska få pengarna och meddela det till oss genom att fylla i ett så kallat förmånstagarförordnande. Saknas det ett förmånstagarförordnande kommer pengarna betalas ut enligt följande ordning:

  • Make/maka eller registrerad partner, sambo
  • Barn
  • Om du inte är gift, sambo eller har barn går pengarna till dina föräldrar
  • Finns inte föräldrarna i livet betalas pengarna ut till dina syskon

Förmånstagare på livförsäkringen

Livförsäkringens försäkringsbelopp tas inte upp i dödsboet som en tillgång, utan det betalas ut direkt till den eller de som du har bestämt ska vara förmånstagare. Utbetalningen är ett skattefritt engångsbelopp.

Om mottagaren av pengarna är ett barn under 18 år sätts pengarna in på ett spärrat konto som kontrolleras av överförmyndarförvaltningen. Den spärren försvinner när barnet fyller 18 år.

Några saker att tänk på:

  • Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom ett testamente. Om du har frågor om förmånstagare och hur det fungerar rekommenderar vi att du kontaktar en jurist.
  • Förmånstagarförordnandet kan behöva ändras om din familjesituation ändras.  

Livförsäkring för sambo

I och med att sambos inte ärver varandra fungerar en livförsäkring som en ekonomisk säkerhet för den efterlevande sambon. Det kan vara en stor omställning att gå från två inkomster i familjen, till att ensam behöva försörja sig själv och barn om man har det. Om du inte fyllt i ett förmånstagarförordnande betalas ersättningen från din livförsäkring ut enligt följande:

  • Din make/maka/sambo.
  • Om make/maka/sambo inte finns, eller helt avstår från sin rätt till ersättning, betalas beloppet ut till dina arvingar.

Sambo är förmånstagare om ni hade ett samboförhållande enligt sambolagen (2003:376) vid dödsfallet.

Sambos lagar mat tillsammans

Senast uppdaterad 28 januari 2021