Livförsäkring företagare

Ekonomisk trygghet som ger ersättning till familjen om en anställd skulle avlida.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer
Formuläret skickas...
  • Trygghet för familjen

    Ekonomisk trygghet som är viktig för de anhöriga om du skulle avlida.

  • Skattefri ersättning

    Ett engångsbelopp betalas ut och det är alltid helt skattefritt.

Familjen kommer först

Ge dina anställda en trygghet så deras familj kan klara sig bra ekonomiskt om det allra värsta skulle inträffa. Det är självklart inget vi vill föreställa oss men det kan faktiskt vara klokt att tänka på. Om en inkomst i familjen skulle försvinna - hur skulle de andra klara sig? Om det finns bolån och barn hemma kan de efterlevande få ersättning så att ekonomin går runt även om man skulle bli ensam.

Detta ingår Livförsäkring
Välj själv ersättning

Här väljer du själv ersättning när du tecknar försäkringen. Välj från 50 000 upp till 2 500 000 kr.

Barnskydd

Om ditt barn skulle avlida innan att dem fyllt 18 år betalar vi ut 1 prisbasbelopp till barnets dödsbo.

Detta ingår Tjänstegruppliv
Ersättning

Ersättningen är 6 x prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr vilket då blir 6 x 46 500 = 279 000 kr. Ersättningen under 2019 skulle alltså bli 279 000 kr.

Efter man fyllt 55 år sätts ersättningen ner enligt följande:  
55 år: 5,50 x prisbasbelopp
56 år: 5,00 x prisbasbelopp
57 år: 4,50 x prisbasbelopp
58 år: 4,00 x prisbasbelopp
59 år: 3,50 x prisbasbelopp
60 år: 3,00 x prisbasbelopp
61 år: 2,50 x prisbasbelopp
62 år: 2,00 x prisbasbelopp
63 år: 1,50 x prisbasbelopp
64 år: 1,00 x prisbasbelopp

Vad menas med prisbasbelopp?
Det är ett fast belopp som årligen bestäms av Sveriges regering och ändras beroende på inflation och penningvärdesgrunder. Det används ofta för att beräkna olika förmåner och avgifter.

*Jobbar du mindre än 15 timmar per vecka så får man halva ersättningsbeloppet.

Barntillägg

Det innebär att barn under 20 år får upp till 2 x prisbasbeloppet som en separat utbetalning utöver den vanliga ersättningen.

Begravningshjälp

Om det skulle saknas förmånstagare betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp för att bekosta begravning.

Skillnaden mellan Livförsäkring och Tjänstegruppliv

Vi har två olika försäkringar som ditt företag kan välja mellan. Den största skillnaden är att för vanlig livförsäkring väljer du själv ersättningsbelopp, men för tjänstegruppliv är maximal ersättning alltid 6 x prisbasbelopp.

En annan skillnad är att tjänstegrupplivsförsäkringen är förmånsbeskattningsfri. För vanlig livförsäkring behöver man förmånsbeskatta för kostnader av försäkringen.

Förtidskapital

Förtidskapital är ett tillägg som du kan köpa till när du tecknar vanlig livförsäkring. Det innebär att om du skulle bli allvarligt sjuk eller råkar ut för en olycka, som påverkar din förmåga att arbeta, har du rätt till ersättning. Beloppet är alltid 15 x prisbasbeloppet.  

Frågor & svar