Tips för att undvika

skador på båten i vinter

Titta till båten ofta även på hösten och vintern. Många båtägare drabbas av stöld eller att båten skadas eller sjunker.

Så förvarar du båten säkert 

 • Se till att det finns ventilation när du täcker båten. Det minskar risken för mögelskador. En ren båt klarar sig bättre från mögelangrepp under vintern.
 • Det är viktigt att det finns en taknock med fall på presenningen så att snön kan glida av och inte bli liggande. Då kommer inte snö som smälter in i båten som smältvatten. 
 • En vindfylld presenning kan rycka undan en stötta och resultera i att båten välter. Fäst därför inte presenningens surrning i stöttorna.
 • När båten är uppställd på land ska den vara tömd, täckt, säkert uppallad och stöttad samt få regelbunden tillsyn.
Säker båtförvaring höst och vinter

... och undvik skador i vinter

 • Besök båten ofta, speciellt om den ligger kvar i sjön under hösten. Löv och annat som yr runt sätter lätt igen en självläns. Påfallande många båtar sjunker vid sin brygga på hösten.
 • Om du har en stege vid båten ska du låsa fast den så att tjuven inte kan använda den och klättra upp i båten.
 • Töm båten på sådant som är värdefullt.

Båtmotorn

 • En inombordsmotor ska tappas av eller så kör du igenom kylsystemet med frostskyddsvätska när du lägger upp båten. En frostskadad inombordsmotor kostar från 50 000 kronor att reparera.
 • Ta loss impellen och förvarar den i en plastpåse till nästa båtsäsong. Då håller den längre.
 • Även en utombordare ska köras igenom med färskvatten och förvaras så att vatten inte blir stående i motorn.
 • För att minska risken att utombordsmotorn stjäls kan du be en marin firma förvara den. De kan då även serva motorn inför kommande säsong.
 • Utombordare och annan utrustning ska vara inlåsta när båten står på vinterförvaring för att försäkringen ska gälla fullt ut. 

Fler tips till båtägare

om båtförsäkring och säkerhet