Tips för dig som ska importera en bil till Sverige

Större utbud i andra EU-länder gör direktimport intressant för svenskar. Direktimport kan även kallas privatimport. När du köper bilen i ett annat EU-land kan du föra in den tullfritt till Sverige. Det finns dock en del att ta reda på innan du köper en bil utomlands.

Kolla upp säljaren

Precis som när du köper begagnad bil i Sverige måste du kontrollera att säljaren är den som äger bilen.

När det gäller importbilar finns det oseriösa säljare och importörer som försöker sälja bilar som är stulna, krockade eller har tillbakaskruvade mätare. Om du köper bil av en privatperson gäller ingen konsumentskyddslagstiftning. 

Vänder du dig till en auktoriserad återförsäljare har du en större trygghet. Du kan kontrollera bilen genom Carfax. Välj exportlandets Carfax för att kontrollera bilen.

Gå igenom serviceboken

Serviceboken ska vara stämplad och mätarställning ska vara ifylld vid varje gjord service.

Om bilen är en nyare begagnad bil så kan det finnas vissa nybilsgarantier kvar. För att garantierna ska gälla måste service vara utförd enligt tillverkarens anvisningar på en verkstad. Är bilen lite äldre så är det viktigt att se hur bilen har skötts av tidigare ägare.

Mätarställningen - är den rimlig?

Oseriösa säljare kan frestas att manipulera mätarställningen så att bilen verkar ha gått mycket kortare sträcka än vad den har. Tyska bilar körs normalt cirka 3 000 mil per år. Det kan vara svårt att kontrollera bilens mätarställning, men här är några tips:

  • Kontrollera mätarställningen mot serviceboken.
  • Titta om slitaget på exempelvis pedalgummi, ratten och växelspaken verkar rimligt med tanke på bilens mätarställning.
  • Prata med tidigare ägare om det är möjligt.

Har bilen rätt utrustning?

Det kan finnas stora skillnader i utrustning på bilar som är avsedda för den svenska marknaden och bilar som säljs till kontinenten. Till exempel kan värmesystemet på bilar avsedda för kontinenten vara underdimensionerat för svenskt klimat, sätesuppvärmning saknas, svagare generator etc. Kontrollera att den bil du är intresserad av överensstämmer med motsvarande svensksåld bil.

Kontrollera avgasreningskomponenterna

På bilar som importeras av den svenska generalagenten för märket finns tillverkaransvar för avgasreningsutrustningen i fem år eller 8 000 mil. Om du importerar bilen själv gäller inte detta tillverkaransvar. Det innebär att du själv måste åtgärda fel och stå för kostnaderna om det vid besiktningen upptäcks fel på exempelvis katalysatorn.

Hur försäkrar jag en importerad bil?

Vid import från ett annat EU-land eller ett EES-land ska bilen ha en svensk trafikförsäkring i 30 dagar från köpet

Så försäkrar du en importerad bil

Senast uppdaterad 25 januari 2024