Importera bil från Tyskland

Priset på bilar i framför allt Tyskland kan vara avsevärt lägre än motsvarande bil på den svenska marknaden. Det är viktigt att läsa på vad som gäller vid köp av bil från Tyskland så att du inte får problem efteråt.

​Viktigt när du köper bil i Tyskland

Köp aldrig en bil utan registreringsbevis i original. Utan originalhandlingen, som i Tyskland heter Fahrzeugbrief/ Zulassungsbescheinigung Teil II, kan du bli av med bilen i efterhand. I Tyskland är det den som har registreringsbeviset i original som räknas som ägare.

Kontrollera att den tyska bilförsäljaren är medlem i föreningen Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Om du hamnar i tvist med en tysk återförsäljare är det svårt att få rätt om du inte stämmer honom/henne i tysk domstol. Om säljaren är medlem i föreningen är chansen större att tvisten kan prövas i ett organ utanför domstol.

Kontrollera bilen, bilens historik, serviceboken och säljaren.

Testa bilen innan du köper

Du kan komma överens med bilhandlaren om att bilen ska testas av en oberoende motororganisation eller på ett testcenter innan du köper den. Ta reda på adresser och hur det fungerar innan du åker iväg.

För att kunna registrera bilen i Sverige behöver du registreringsbeviset eller ett CoC-intyg (Certificate of Conformity) som intygar att bilen är EU-typgodkänd.

Tyska organisationer att kontakta

Här är några försäljningsorganisationer, bilhandlare och verkstäder att kontakta:

  • ADAC – en tysk motororganisation jämförbar med Motormännen som har tester på olika orter.
  • DEKRA – ett oberoende institut som genomför bilprovningar i Tyskland. De testar även begagnade bilar och tagit fram ett kvalitetscertifikat – Dekra Gebrauchtwagensiegel. Detta certifikat finns ofta med i bilannonsen från bilhandlaren om bilen är testad.
  • TÜV – en konkurrent till DEKRA som också genomför bilprovningar och testar begagnade bilar.

Dokument som ska finnas med vid köp

När du köper en bil i Tyskland ska säljaren skicka med följande dokument:

  • Fahrzeugschein och Zulassungsbescheinigung Teil I (registreringsbevis, del 1)
  • Fahrzeugschein och Zulassungsbescheinigung Teil II (registreringsbevis, del 2)
  • Inspektions-Scheckheft (servicebok)
  • Bedienungsanleitung (instruktionsbok)
  • Bericht der letzten Hauptuntersuchung (senaste besiktningsprotokollet)
  • ASU-Bescheinigung (avgasundersökningsprotokoll).

Exportregistrera bilen

Du ska se till att bilen är exportregistrerad innan du kör hem den. Du behöver även ha försäkring på bilen. Enligt EUs direktiv ska bilförsäkringen tecknas antingen i hemlandet (alltså i Sverige om du bor här) eller i det land där du köper bilen i samband med köpet. Fråga bilhandlaren om denne hjälper till med det och om det kostar något.

Om du väljer att försäkra bilen i Tyskland är det en exportförsäkring du behöver. Väljer du att försäkra bilen i Sverige tecknar du en importförsäkring.

Mer information

Här hittar du fler sidor med information, tips och råd om sådant som gäller bilar och bilförsäkring.

Senast uppdaterad 2024-04-08