Sjösätta båten

Båtsäsongen är ganska kort i Sverige och det är skönt att slippa krångel vid sjösättningen som förkortar värdefull sjötid. Följ vår checklista inför sjösättningen.

Bra inledning av båtsäsongen

För att få en så lång båtsäsong som möjligt är det bra att gå igenom båten och all utrustning innan den sjösätts. Kontrollera att brandsläckare, förbandsartiklar, livboj, nödsignaler och brand- och gasolvarnaren är i gott skick och fungerar som de ska. Naturligtvis är båtförsäkringen en viktig del eftersom den även gäller om båten skadas vid sjösättning. 

Checklista inför sjösättning

fender
Har du koll på allt inför sjösättningen?
 • Sätt batterier på laddning.
 • Om du har gasol i båten bör du kontrollera slangar och leta efter torrsprickor. Gör ett läckagetest och byt vid minsta osäkerhet.
 • Stäng skrovgenomföringar och kom ihåg att montera tillbaka dyvikan. Tänk på att kolla tätheten på ventiler i både öppet och stängt läge.
 • Slangklämmor ska vara väl åtdragna. Testa genom att dra och vrida i dem. Två motstående slangklämmor vid varje genomföring rekommenderas.
 • Sätt tillbaka logg- och ekolodsgivaren.
 • Kontrollera tätningsbälgar för INU- och segelbåtsdrev. De ska bytas med jämna mellanrum. Om du är osäker på bytesintervallet, fråga tillverkaren.
 • Har båten gummibälgar, leta efter sprickor och byt vid minsta tecken på sprickbildning.
 • Testa att länspumpen och nivåbrytaren fungerar. Manuell pump skall provpumpas.
 • Risken för stöld är stor vid sjösättningen. Därför är det bäst att montera motor och annan stöldbegärlig utrustning så nära sjösättningen som möjligt.

Risken för stöld av motorn ökar i samband med sjösättning

Att göra direkt efter sjösättning

När du har sjösatt båten är det några saker till du bör göra för att vara säker på att allt är under kontroll. 

 • Starta motorn, lyft på durkar och motorrumskåpa.
 • Kontrollera att det inte läcker från slangar och filter som kan ha blivit hårda och spröda.
 • Titta till båten regelbundet det första dygnet efter sjösättningen.

Senast uppdaterad 2 april 2019