Sjösätt båten

Båtsäsongen är ganska kort i Sverige och det är skönt att slippa krångel vid sjösättningen som förkortar värdefull sjötid. Följ vår checklista inför sjösättningen.

Bra inledning av båtsäsongen

För att få en så lång båtsäsong som möjligt är det bra att gå igenom båten och all utrustning innan den sjösätts. Kontrollera att brandsläckare, förbandsartiklar, livboj, nödsignaler och brand- och gasolvarnaren är i gott skick och fungerar som de ska. Naturligtvis är båtförsäkringen en viktig del eftersom den även gäller om båten skadas vid sjösättning. 

Checklista inför sjösättning

 • Sätt batterier på laddning.
 • Om du har gasol i båten bör du kontrollera slangar och leta efter torrsprickor. Gör ett läckagetest och byt vid minsta osäkerhet.
 • Stäng skrovgenomföringar och kom ihåg att montera tillbaka dyvikan. Tänk på att kolla tätheten på ventiler i både öppet och stängt läge.
 • Slangklämmor ska vara väl åtdragna. Testa genom att dra och vrida i dem. Två motstående slangklämmor vid varje genomföring rekommenderas.
 • Sätt tillbaka logg- och ekolodsgivaren.
 • Kontrollera tätningsbälgar för INU- och segelbåtsdrev. De ska bytas med jämna mellanrum. Om du är osäker på bytesintervallet, fråga tillverkaren.
 • Har båten gummibälgar, leta efter sprickor och byt vid minsta tecken på sprickbildning.
 • Testa att länspumpen och nivåbrytaren fungerar. Manuell pump skall provpumpas.
 • Risken för stöld är stor vid sjösättningen. Därför är det bäst att montera motor och annan stöldbegärlig utrustning så nära sjösättningen som möjligt.
fender
Har du koll på allt inför sjösättningen?
 • Kylningen av motorn är viktig så kontrollera att det är bra tryck i kylvattenstrålen. Om du är osäker, byt vattenpumpinsatsen (impellern).
 • Dra åt utombordarens tvingskruvar, bultar och motorlås enligt tillverkarens anvisningar.
 • Töm ut eventuellt gammalt bränsle om du har bensinmotor och fyll på med nytt. De flesta motorproblem är bränslerelaterade. Byt bränslefilter.
 • På många utombordare är kabelgenomföringen i motorbrunnen utsatta för åldrande. Vatten kan komma in mellan skroven och bristfälliga genomföringar är en vanlig orsak till att båtar sjunker.
 • Kontrollera riggen och gör nödvändiga justeringar under och efter första segelturen.
 • Säkra vantskruvar och riggbultar och skydda dem så att de inte kan lossna.
 • Tejpa gärna över saxsprintarna för att skydda kläder och segel.
 • Lyft båten säkert
 • Sätt dekaler på båten som visar var slingen och lyftlinan ska sitta så att utrustning – som loggivaren – inte skadas.
Risken för stöld av motorn ökar i samband med sjösättning

Att göra direkt efter sjösättning

När du har sjösatt båten är det några saker till du bör göra för att vara säker på att allt är under kontroll. 

 • Starta motorn, lyft på durkar och motorrumskåpa.
 • Kontrollera att det inte läcker från slangar och filter som kan ha blivit hårda och spröda.
 • Titta till båten regelbundet det första dygnet efter sjösättningen.

Senast uppdaterad 2 april 2019

 • Gul båt

  Vanliga skador vid sjösättning

  Det händer en del olyckshändelser vid sjösättning. De 6 vanligaste skadehändelserna hittar du här.  

  Vanliga båtskador
 • Har det hänt något?

  Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.

  Anmäl båtskada
 • Fendrar på segelbåt

  Säkerhetsprodukter för båten

  I säkerhetsbutiken finns produkter för båten till ett förmånligt pris. Som If-kund får du 20 % rabatt.

  Båtsäkerhetsprodukter