Dags att sjösätta båten

Ser du fram emot båtsäsongen och härliga dagar på sjön? Det är dags att förbereda båten inför sjösättningen. Ta hjälp av vår checklista för att undvika krångel och förlorad sjötid. 

Checklista inför sjösättning

För att få en så bra start på båtsäsongen som möjligt rekommenderar vår båtexpert Arvid Böhm att du går igenom båten och all utrustning innan den sjösätts.

Kontrollera båtens utrustning

 • Sätt batterier på laddning. 
 • Om du har gasol i båten bör du kontrollera slangar och leta efter torrsprickor. Gör ett läckagetest och byt vid minsta osäkerhet.
 • Har båten gummibälgar – leta efter sprickor och byt vid minsta tecken på sprickbildning. 
 • Testa att länspumpen och nivåbrytaren fungerar. Manuell pump skall provpumpas.
 • Kontrollera tätningsbälgar för INU- och segelbåtsdrev. De ska bytas med jämna mellanrum. Om du är osäker på bytesintervallet, fråga tillverkaren.
Kontrollerar båtmotorn
Kontrollera utrustningen och byt ut slitna delar.

Sätt utrustningen på plats

 • Stäng skrovgenomföringar och montera tillbaka dyvikan (bottenpluggen). Tänk på att kolla tätheten på ventiler i både öppet och stängt läge.
 • Slangklämmor ska vara väl åtdragna. Testa genom att dra och vrida i dem. Vi rekommenderar två motstående slangklämmor vid varje genomföring. 
 • Sätt tillbaka logg- och ekolodsgivaren.
 • Risken för stöld är stor under sjösättningstider så montera motor och annan stöldbegärlig utrustning så nära din tid för sjösättning som möjligt. 
Förbereder sjösättning av segelbåt
Kom ihåg att sätta tillbaka bottenpluggen, dyvikan, så att båten inte sjunker.

Säkerhetsutrustning att ha koll på

När båten väl är i sjön och du ska använda den är det viktigt att säkerhetsutrustningen fungerar och är i gott skick. Följande utrustning är bra att ha ombord:  

 • Brandsläckare  
 • Livboj
 • Nödsignaler 
 • Brand- och gasolvarnare 
 • Förbandsartiklar

Försäkra båten redan innan sjösättning

Båtförsäkringen finns i två omfattningar. Båtförsäkringen gäller för skador i samband med sjösättning. Båtassistans och starthjälp ingår i båda varianterna. 

Säkerhetsprodukter

I Säkerhetsbutiken kan du köpa säkerhetsprodukter till dig och båten. Exempelvis brandsläckare, gasvarnare och flytväst. Du som är If-kund får 20 % rabatt. 

Till Säkerhetsbutiken

Risken att motor och utrustning stjäls är stor i samband med sjösättning.

Arvid Böhm, båtexpert hos If

Sjösätta motorbåt

 • Se till att det är bra tryck i kylvattenstrålen. Det är viktigt för att kylningen av motorn fungerar som den ska. Om du är osäker, byt vattenpumpinsatsen (impellern).
 • Dra åt utombordarens tvingskruvar, bultar och motorlås enligt tillverkarens anvisningar.
 • Töm ut eventuellt gammalt bränsle om du har bensinmotor, fyll på med nytt och byt bränslefilter. 
 • På många utombordare är kabelgenomföringen i motorbrunnen utsatta för åldrande. Vatten kan komma in mellan skroven och bristfälliga genomföringar är en vanlig orsak till att båtar sjunker.

Sjösätta segelbåt

 • Kontrollera riggen. Under och efter den första segelturen kan du behöva göra justeringar.
 • Säkra vantskruvar och riggbultar och skydda dem så att de inte kan lossna.
 • Tejpa gärna över saxsprintarna för att skydda kläder och segel.
 • Sätt dekaler på båten som visar var slingen och lyftlinan ska sitta så att utrustning – som loggivaren – inte skadas.
 • Se till att lyfta båten på ett säkert sätt.

När du har sjösatt

När du har sjösatt båten är det några saker till du bör göra för att vara säker på att allt är under kontroll.

 • Starta motorn, lyft på durkar och motorrumskåpa.
 • Kontrollera att det inte läcker från slangar och filter som kan ha blivit hårda och spröda.
 • Titta till båten regelbundet det första dygnet efter sjösättningen.

Skydda båten från stöld och skador

Mer att läsa

Senast uppdaterad 4 mars 2022