Färre stölder med hamntillsyn

Våra bryggor, båtklubbar och hamnar utsätts årligen för ett stort antal stölder. Med initiativet Hamntillsyn hoppas vi kunna bidra till ett minskat antal stölder genom aktiv närvaro och medial uppmärksamhet.

Patrullerande vattenskotrar i Stockholms skärgård

Den aktiva närvaron sker i form av vattenskotrar som kommer patrullera olika områden i Stockholms skärgård med syftet att synas, höras, störa och rapportera. 

Vi hoppas att stölderna kommer minska

Hamntillsynen ska öka medvetenheten om problematiken med båtstölder, och myndigheterna måste prioritera åtgärder mot den organiserade brottsligheten. Skälet till det här initiativet är att skapa uppmärksamhet kring hur lätt och vanligt det är att bli av med sin båtmotor. Vår förhoppning är att detta ska leda till en diskussion om vilka åtgärder som behövs för att lösa problemet.

Det är viktigt att alla hjälps åt, både båtägare, myndigheter och branschen. För att problemet ska få en permanent lösning krävs även ett ökat intresse bland lagstiftare, tull och polis. Sverige måste bli mindre attraktivt för de internationella stöldligorna. 

Senast uppdaterad 5 maj  2021