Checklista vid båtupptagning

Sista båtturen avklarad och det är dags att förbereda båten för vinterförvaring. Oavsett om du tar upp båten eller om den ligger kvar i vattnet över vintern har du ett jobb att göra. 

Ta upp båten eller låta den ligga kvar i vattnet?

När båten förvaras på land är den, vid rätt förvaring, skyddad mot skador som is och hårda vindar kan orsaka under höst och vinter. Båten kräver inte lika mycket tillsyn som när det ligger kvar i vattnet och stöldriskerna minskar.

Om vintern blir mild kan det fungera att låta båten övervintra i vattnet. Du behöver ändå tömma den på utrustning, stänga eller täta skrovgenomföringar och frostskydda alla ledningar och system som innehåller vatten. Och förtöja den så att den klarar en storm.

Att göra före upptagningen

 • Gå igenom stöttningsutrustningen. Oavsett om båten ska stå på trailer, bockar eller i vagga är det bra att kontrollera att allt sitter på plats och att skruvar är smörjda. 
 • Boka tid för upptagning – slip- eller lyfttid. Att maxa båtsäsonen är lockande, men det finns fördelar med att ta upp båten före den första köldknäppen. 
 • Gå igenom presenning och täckställning. Om du inte lagade presenningen i våras är det dags nu. Vaddera de ställen på ställningen som gjort hål i presenningen så slipper du problemen nästa gång. 
 • Töm båten på allt som inte ska ligga kvar över vintern. Värdefulla saker som livflotte, gps och annan elektronik ska tas ut och låsas in.
 • Länspumpa och surra all last så att båtens tyngdpunkt inte förflyttas. En viktförskjutning kan äventyra lyftet så att båten välter eller att släpvagnen blir baktung. 
 • Markera ut längs relingen var ekolod, axel eller annan utrustning sticker ut under båten så att dessa inte skadas vid upptagningen. 

Efter upptagningen

 • Spola av båten. Det ingår ofta i lyftet, men även om du tar upp båten med trailer kanske det finns en spolplatta i närheten som samlar upp bottenfärgen så att den inte rinner ut i naturen. 
 • Båten ska stå säkert och stabilt oavsett om den står på pallar eller ligger på en släpvagn. Se till att det är jämvikt över kontaktpunkterna. 
 • Placera ut en eller flera torrbollar som suger upp överskottsfukten i båten. De motverkar kondens och fukt och risken för mögel i båten minskar.
 • Förvara båtmotorn stöldsäkert. Stölder av båtmotorer och annan båtutrustning är ett stort problem för Sveriges båtägare. Om du låter båtmotorn sitta kvar gäller följande: 
  • Motor upp till 50 hk måste vara fastlåst på båten.
  • Motor över 50 hk ska vara monterad efter tillverkarens anvisningar. Inget övrigt låskrav.

Förbered båtmotorn för vinter

 • En inombordsmotor ska tappas av eller så kör du igenom kylsystemet med frostskyddsvätska när du tar upp båten. En frostskadad inombordsmotor kostar från 50 000 kronor att reparera.
 • Ta loss impellen och förvarar den i en plastpåse till nästa båtsäsong. Då håller den längre.
 • Även en utombordare ska köras igenom med färskvatten och förvaras så att vatten inte blir stående i motorn.

Förvaring av båtmotorn

 • Om det är praktiskt möjligt att ta av utombordsmotorn rekommenderar vi att du gör det. Förvara den inlåst i ett utrymme som bara du har tillgång till. 
 • Om motorn är stor och därmed svår att ta av, plocka av motorkåpan och ett växelhus så är motorn inte lika attraktiv av stjäla. 
 • Du kan förvara båten med motorn kvar hos en marina. De kan då även serva motorn inför kommande säsong. 
Man servar båtmotorn
Om båt och motor förvaras på marina kan motorn servas under vintern.

Senast uppdaterad 22 september 2020