Checklista vid båtupptagning

Sista båtturen avklarad och det är dags att förbereda båten för vinterförvaring. Med rätt åtgärder både före och efter upptagningen kan du undvika skador och stölder. 

4 tips för att undvika skador

 • Att kran och lyftanordning är hela och dimensionerade för båtens storlek och vikt.
 • Att pallningen klarar båtens vikt.
 • Att stöttningen är stabil och tål påfrestningar under vinterstormar.
 • Att täckning är korrekt fastgjord och inte nöter på båten.

Att göra före upptagningen

 • Gå igenom stöttningsutrustningen. Oavsett om båten ska stå på trailer, bockar eller i vagga är det bra att kontrollera att allt sitter på plats och att skruvar är smörjda. 
 • Boka tid för upptagning – slip- eller lyfttid. Att maxa båtsäsongen är lockande, men det finns fördelar med att ta upp båten före den första köldknäppen. 
 • Gå igenom presenning och täckställning. Om du inte lagade presenningen i våras är det dags nu. Vaddera de ställen på ställningen som gjort hål i presenningen så slipper du problemen nästa gång. 
 • Töm båten på allt som inte ska ligga kvar över vintern. Värdefulla saker som livflotte, gps och annan elektronik ska tas ut och låsas in.
 • Länspumpa och surra all last så att båtens tyngdpunkt inte förflyttas. En viktförskjutning kan äventyra lyftet så att båten välter eller att släpvagnen blir baktung. 
 • Markera ut längs relingen var ekolod, axel eller annan utrustning sticker ut under båten så att dessa inte skadas vid upptagningen. 

Ta upp båten eller låta den ligga kvar?

När båten förvaras på land är den, vid rätt förvaring, skyddad mot skador som is och hårda vindar kan orsaka under höst och vinter. Båten kräver inte lika mycket tillsyn som när det ligger kvar i vattnet och stöldriskerna minskar.

Låta båten ligga kvar i vattnet

Om vintern blir mild kan det fungera att låta båten övervintra i vattnet. Du behöver ändå tömma den på utrustning, stänga eller täta skrovgenomföringar och frostskydda alla ledningar och system som innehåller vatten. Och förtöja den så att den klarar en storm.

Båttamp

Efter upptagningen

 • Spola av båten. Det ingår ofta i lyftet, men även om du tar upp båten med trailer kanske det finns en spolplatta i närheten som samlar upp bottenfärgen så att den inte rinner ut i naturen. 
 • Båten ska stå säkert och stabilt oavsett om den står på pallar eller ligger på en släpvagn. Se till att det är jämvikt över kontaktpunkterna. 
 • Placera ut en eller flera torrbollar som suger upp överskottsfukten i båten. De motverkar kondens och fukt och risken för mögel i båten minskar.
 • Förvara båtmotorn stöldsäkert. Stölder av båtmotorer och annan båtutrustning är ett stort problem för Sveriges båtägare. Om du låter båtmotorn sitta kvar gäller följande: 
  • Motor upp till 50 hk måste vara fastlåst på båten.
  • Motor över 50 hk ska vara monterad efter tillverkarens anvisningar. Inget övrigt låskrav.

Tips till dig som har segelbåt

Vid avmastning och förvaring av masten:

 • Förvissa dig om att mastkranen är funktionsduglig och att lyftstroppen är hel.
 • Se till att du gör en säker knop och att stroppen hamnar på rätt ställe på masten.
 • Kontrollera att kranens wire och att lyftstroppen inte klämmer antenner, Windex, givare och andra känsliga delar på masten.
 • Håll uppsikt på båtar som kan ge svall och försvåra avmastningen.
 • Har du aluminiummast, bör du se till att fallvajrar och vant inte surras direkt på masten, eftersom det medför risk för rost.
 • Montera av dyrbara detaljer som rullfockdelar, vantskruvar, antenner, givare mm.
 • Förvara masten på ett jämnt underlag. Undvik att lägga den på marken eftersom den kan bli översnöad, söndertrampad eller överkörd.

Relaterat innehåll

Senast uppdaterad 28 juni 2023