Frågor och svar om transportförsäkring

När du t.ex. köper eller säljer varor för import eller export kan det vara svårt att veta vem som ansvarar för att ersätta eventuella transportskador. Är det transportörens ansvar eller du som äger varan? Vi reder ut några av frågorna.

Fler frågor och svar

Vad är det för skillnad mellan ansvarsförsäkring och varuförsäkring?

Fråga:​

Vad är skillnaden på ansvarsförsäkring och varuförsäkring? Vilken slags försäkring ska ägaren till det transporterade godset teckna?​

Svar:

Den som äger godset ska teckna en varuförsäkring. Det styrs av vilken leveransklausul man har köpt eller sålt godset på, läs mer om Incoterms 2010.

En ansvarsförsäkring (speditöransvar eller transportöransvar) ska den teckna som har tagit på sig ansvaret att se till att godset blir transporterat från en plats till en annan eller den som transporterar det.

Vem behöver varuförsäkring?

Den som äger varorna bör försäkra varorna eftersom transportören ofta kan frånskriva sig ansvaret, eller bara betala ett mycket begränsat belopp som ersättning. En avancerad och dyrbar maskin kan t.ex. ersättas med ett symboliskt kilopris.

Hur försäkrar jag verktyg och maskiner i bilen?

Försäkringen Egendom i bil är för dig som transporterar och förvarar verktyg, utrustning eller annat material i bilen. Gäller för t.ex. inbrott i bilen, transportskada och brand.

Skyddar Transportöransvarsförsäkring de fastställda lagarna för transportörer?

Fråga:
Det finns flera lagar för transportörer, måste jag ha någon annan försäkring eller innehåller Transportöransvar tillräckligt skydd?

Svar:
Försäkringen innehåller skydd för det ansvar som biltransportören har enligt "Lag om inrikes vägtransport" och "Lag om internationell befordran på väg" (CMR-konventionen). För transporter inom Sverige medger lagen att biltransportören kan ta på sig ett större ansvar.

Behövs olika försäkringar för olika transportsätt?

Frågat av Josefin

Fråga: 
Hej! Vi ska frakta hem varor från Kina till Göteborg. En beställning med båt och en beställning med flyg. Vilken försäkring rekommenderar du för de olika transportsätten?

Svar: 
Jag tycker att ni ska teckna en varuförsäkring på villkoret Normalförsäkring + krig/strejk. Det är ingen skillnad på försäkringen beroende på om det går med båt eller flyg. Det som är viktigt att tänka på är vilken leveransklausul (Incoterms 2010) som ni köper godset på. Ni kan bara försäkra godset om ni står risken för godset under transport. 

Läs fler frågor och svar om Incoterms