Behövs försäkring för import av maskin som fraktas med DHL?

Om det inträffar en skada på godset eller att det försvinner under transporten kan du vända dig till DHL och hålla dem ansvariga. DHL har en ansvarsförsäkring som kan täcka skadan.

Vad du ska veta är att en speditör/transportör har ett begränsat ansvar för inträffad skada. För det första ska där föreligga ett ansvar för DHL att ersätta skadan och för det andra är det begränsat på olika sätt beroende på var skadan har inträffat. För att vara skyddad bör du ha en egen varuförsäkring. En försäkring som omfattar det aktuella godset under den aktuella transporten. Denna försäkring täcker det mesta och har få undantag.

Priset för försäkringen varierar beroende på transportens längd, transportmedel, varuslag m.m. och avgörs från fall till fall. En indikation kan vara att det ligger i spannet 0,1-0,5 procent av varans försäkringsbelopp. En annan viktig detalj är att behovet av att teckna en egen varuförsäkring styrs av det leveransvillkor du har gjort upp med säljaren. Jag utgår från att du står risken i vart fall under huvuddelen av transporten. 

Om godset är defekt och således inte har blivit skadat under transport täcks detta inte av någon transportförsäkring. 

Har du regelbundna transporter med eget försäkringsbehov kan det vara lämpligt att teckna en årsförsäkring som täcker samtliga transporter. Det kan i längden vara billigare.