Hur ska vi hantera stöld under transporten?

Frågat av Annica

Fråga: 

När vi packar upp en leverans märker vi att det ibland saknas varor. Ingen skada har upptäckts vid mottagandet. Vid uppackningen ser vi dock att någon snyggt och prydligt öppnat paketet och sedan tejpat igen det. Hur hanterar vi detta på sikt? Varuvärdet är ca 3-7 USD per vara.

Svar:

Det är tyvärr vanligt med uppackningsskador och de kan på längre sikt bli kostsamma. De fallen du nu tar upp handlar om skador som förmodligen ligger under självrisken. Vi utgår också från att du som köpare står för transportrisken. I annat fall går det att vända sig till leverantören. 

Det du kan fundera över är om ni har rätt transportör. Reklamera alltid skada så snart som möjligt till transportören. Detta skall ni göra inom den reklamationsfrist som gäller för transporten och mot någon av de fraktförare mot vilka ni kan rikta en talan. För att tala klarspråk: rikta en skriftlig reklamation mot den som levererade godset till ert lager. Där finns inget särskilt krav på innehållet i reklamationen. Det räcker med att tala om att godset är skadat och ange värdet på det förlorade eller skadade godset som ni gör anspråk på. 

Ta även en titt på emballaget. Finns där något ni kan göra? Finns där texter, bilder eller liknande som gör att innehållet framstår som attraktivt? Ta i så fall bort denna information. Ni behöver inte göra reklam under transporten.