Hur ska vi hantera stöld under transporten?

Det man kan fundera över är om man har rätt transportör. Reklamera alltid skada så snart som möjligt till transportören. Detta skall ni göra inom den reklamationsfrist som gäller för transporten och mot någon av de fraktförare mot vilka ni kan rikta en talan. För att tala klarspråk: rikta en skriftlig reklamation mot den som levererade godset till ert lager. Där finns inget särskilt krav på innehållet i reklamationen. Det räcker med att tala om att godset är skadat och ange värdet på det förlorade eller skadade godset som ni gör anspråk på. 

Ta även en titt på emballaget. Finns där något ni kan göra? Finns där texter, bilder eller liknande som gör att innehållet framstår som attraktivt? Ta i så fall bort denna information. Ni behöver inte göra reklam under transporten.