Vilken försäkring bör jag ha när jag beställer varor?

Frågat av Rosie

Fråga:

Hej! Jag har nyligen startat enskild firma och precis gjort min första beställning av kläder från Brasilien Jag antar att jag äger varorna så fort dom lämnat fabriken. Vad för slags försäkring kan vara lämplig? Jag kommer att göra flera liknande beställningar.

Svar:

När man startar ett importföretag är det naturligtvis många regelsystem att förhålla sig till. Det du nämner om äganderätt behandlar jag inte här. Vid ett köp av varor från Brasilien finns en rad såväl köprättliga som sakrättsliga regler som kan komma ifråga.

När du gör det här köpet utgår jag ifrån att du som köpare har upprättat ett avtal med säljaren. Ett sådant avtal bör någonstans innehålla en beskrivning av var risken, för att godset skadas eller förkommer, går över från säljare till köpare. Som hjälp kan man då använda sig av en leveransklausul. Det vi brukar rekommendera är att använda sig de handelstermer som finns i Incoterms 2000. Där hittar du de vanligaste internationella handelstermerna i utrikeshandel.

Om vi utgår från att du köpt detta enligt Incoterms klausulen "Ex Works" är det köparen som har att försäkra transportrisken hela vägen. Det vi kan rekommendera är att teckna en försäkring av all-risk karaktär som täcker de flesta skador som kan inträffa på godset.

Denna försäkring kan du teckna hos oss från fall till fall, men det går också att teckna en årsförsäkring som täcker alla transporter under ett år, där ditt företag står på risk eller har att försäkra. Ett annat sätt är att vända sig till speditören som förmodligen kan förmedla en varuförsäkring för just den här transporten.

Vi önskar dig lycka till med din verksamhet!