Vilken försäkring bör jag ha när jag beställer varor?

När du beställer varor ska du ha upprättat ett avtal med säljaren. Ett sådant avtal bör någonstans innehålla en beskrivning av var risken, för att godset skadas eller förkommer, går över från säljare till köpare. Som hjälp kan man då använda sig av en leveransklausul. Det vi brukar rekommendera är att använda sig de handelstermer som finns i Incoterms 2000. Där hittar du de vanligaste internationella handelstermerna i utrikeshandel.

Om vi utgår från att du köpt detta enligt Incoterms klausulen "Ex Works" är det köparen som har att försäkra transportrisken hela vägen. Det vi kan rekommendera är att teckna en försäkring av all-risk karaktär som täcker de flesta skador som kan inträffa på godset.

Denna försäkring kan du teckna hos oss från fall till fall, men det går också att teckna en årsförsäkring som täcker alla transporter under ett år, där ditt företag står på risk eller har att försäkra. Ett annat sätt är att vända sig till speditören som förmodligen kan förmedla en varuförsäkring för just den här transporten.