Måste jag ta del av gemensamt haveri?

Frågat av Ylva

Fråga:

Jag ska sälja en vara till Tyskland, leveransvillkor DAP, och kontaktar en speditör för att ombesörja transporten. Jag specificerar ingen transportväg. Speditören väljer att ta vägen Trelleborg-Travemünde. Båten sjunker. Måste jag då ta del av gemensamt haveri eller är det speditörens sak?

Ur mitt perspektiv handlar det ju om en biltransport och inte en sjötransport. Speditörerna försöker ju friskriva sig från gemensamt haveri i Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser.

Svar:

Speditören har rätt att välja den väg som är snabbast och mest ekonomisk för honom. Det är ni som varuägare som blir betalningsskyldig vid ett gemensamt haveri. Detta löser man enklast genom att teckna en varuförsäkring för godset när det transporteras.