Måste jag ta del av gemensamt haveri?

Det är ni som varuägare som blir betalningsskyldig vid ett gemensamt haveri. Speditören har rätt att välja den väg som är snabbast och mest ekonomisk för honom och står därför inte som skyldig om ett haveri skulle uppstå. För att skydda sig mot detta kan man teckna en varuförsäkring för godset när det transporteras.