Varför ska man ha varuförsäkring vid leveransvillkor FCA?

Om du köper på leveransklausulen FCA  innebärdet att risken för godset övergår på dig som köpare när godset avlämnats till anvisad fraktförare eller terminal vid den tid och på den plats som avtalats.

Varför är det bra med en varuförsäkring?
Om godset skadas under transporten får du ut ersättning från varuförsäkringen. Om du inte har någon försäkring så kan du få en viss ersättning från transportören men den ersättningen är begränsad (vägtransport inom Sverige = 150 kr per kg).

Om godset transporteras på fartyg från t.ex. Asien kan det inträffa ett "Gemensamt Haveri". Då är alla som har gods ombord skyldiga att var med och bidra till betalningen för bogsering eller bärgning av fartyget oavsett om godset är skadat eller inte. Om det finns en varuförsäkring så ingår skydd för "Gemensamt Haveri" i den.