Ansvarsförsäkring för bolag inom internationella bohagstransporter?

Vilken ansvarsförsäkring som vi rekommenderar för ditt företag beror i första hand på vilka avtal ni ingår med era kunder. Det är helt enkelt en fråga om vilka bestämmelser ni använder i avtalen. Dessa kan tala om för oss vilket försäkringsskydd ni behöver. När vi vet detta kan vi som försäkringsgivare komma in och lämna information om på vilka försäkringsvillkor vi kan täcka av ert ansvar.

TIPS! Sverige Åkeriförbundet kan svara på frågor som rör just din verksamhet.