Köp av vara från Kina med leveransvillkor FOB

Frågat av Jim

Fråga:

Hej! Jag ska köpa en vara från Kina med leveransvillkoret FOB. Transporten kommer att vara lång och jag undrar vilka försäkringar jag ska teckna och vad försäkringen kostar.

Svar:

Eftersom det är du som står risken för godset föreslår jag att du tecknar en transportförsäkring (varuförsäkring). Den gäller för "alla skador" på godset under transporten och även för Gemensamt Haveri. Priset beror på vilken typ av vara det handlar om samt värdet på godset.