Vilka försäkringar behöver jag vid köp av varor från Kina med leveransvillkor FOB?

Om det är du som står risken för godset kan du teckna en transportförsäkring (varuförsäkring). Den gäller för "alla skador" på godset under transporten och även för Gemensamt Haveri.