1. Båtförsäkring

Älskar du att segla, åka motorbåt eller puttra omkring med utombordaren? Vi delar ditt intresse för livet på sjön. Hos oss hittar du båtförsäkringen som passar dig.

Försäkra din fritidsbåt med en båtförsäkring som gäller för nästan alla skadehändelser som kan inträffa, både till sjöss och på land. ​​​​​​Du kan välja mellan Båtförsäkring och Stor Båtförsäkring. Det är samma grundskydd i båda​ försäkringarna, men med Stor Båtförsäkring kliver du ombord med ett extra bra försäkringsskydd både för båten och dem som färdas i den.​

I Säkerhetshandboken har vi har samlat tips till dig som är båtägare eller intresserad av båtar. I den kan du bland annat läsa om båtsäkerhet, förtöjning och stöldskydd för utombordare.

 • Rabatt på båtförsäkringen

  Ligger din båt i en certifierad Säker Hamn​​ får du upp till 25 % rabatt på försäkringen.​ ​

 • Släpjolle ingår

  En släpjolle ingår i försäkringen. Den ersätts upp till 30 000 kr.​

 • Bogsering/assistans ingår

  Kostnaden för bogsering ersätts om du råkar ut för en skada som försäkringen gäller för.​

Jämför innehållet Stor Båt Båt
Ansvar

Om du som båtförare eller ägare blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr.

Brand, stöld och skadegörelse

Du får ersättning för skador som uppstått vid brand, blixtnedslag, skadegörelse och stöld. Utombordsmotor ska vara fastlåst på godkänt sätt. På land och under vinterförvaring ska utombordare och annan utrustning förvaras inlåst.

Sjöskada

Du får ersättning för skador som uppstått vid till exempel grundstötning eller kantring.

Uppläggning- och transport

Du får ersättning för skador vid sjösättning, torrsättning, av- eller påmastning. Försäkringen ersätter också skador vid lyft med kran eller annan lyftanordning och skador som uppstått genom att båten tappats, vält eller sammanstött vid lastning, lossning, förflyttning eller transport.​

Rutskada

Du får ersättning för skada som består i att skylight, ventil, vind- eller sidoruta krossas, genombryts eller spräcks. Med ruta avses glas eller motsvarande med tillhörande list.

​Rättsskydd

Försäkringen kan ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 250 000 kr, om du hamnar i en tvist som har med dig som båtägare att göra.​

Personliga saker

Personlig egendom som du har med dig i båten är försäkrad upp till 4 000 kr. Om du har hemförsäkring hos oss får du ett utökat skydd, då ersätts personlig egendom med upp till 5 000 kr.​

Maskin

Du får ersättning för skada på motor – inklusive drev och backslag – på grund av inifrån kommande händelse, till exempel att motorn skär. Gäller för motor som är högst 12 år gammal som är avsedd för framdrivning av båten.​

Båtotur

Du får ersättning för skada på eller förlust av navigationsinstrument, till exempel kikare och GPS, upp till 25 000 kr.

Radio- och elektronisk utrustning

Radio- eller elektronisk utrustning som är högst fem år gammal ersätts med ny – utan åldersavdrag – om den stjäls.

Avbrott

Om båten eller huvudmotorn stjäls under båtsäsongen, får du ersättning för den tid den är försvunnen. Max 30 dagar ersätts.​

Rigghaveri vid kappsegling

Du får ersättning för skada på rigg och segel med sammanlagt högst 30 % av försäkringsbeloppet.

Oregistrerad båtvagn

Stöld av oregistrerad båtvagn ersätts med upp till 20 000 kr.

​Olycksfallsförsäkring

För båtförare eller passagerare som skadas och får bestående men eller omkommer.


Spårsändare ger rabatt och lägre självrisk

Utrustar du båten – motorn – med spårsändare​ får du både rabatt på båtförsäkringen och lägre självrisk vid stöld. ​​

BÅTFÖRSÄKRINGEN GÄLLER I FÖLJANDE OMRÅDEN

 • Sverige, Danmark, Finland, Norge och i dessa länders territorialvatten.
 • Östersjön med angränsande hav och vikar.
 • Kattegatt och Skagerack öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmhaven.
 • Inre tyska farvatten, norr om Bremerhaven-Hamburg.

UTVIDGAT GILTIGHETSOMRÅDET FÖR SEGELBÅT​

​Större segelbåtar har ett utvidgat giltighetsområdet under perioden maj-augusti. ​För segelbåt som är minst 9 meter lång och högst 30 år gammal gäller försäkringen under tiden maj–augusti även i Nordsjön, begränsat i norr till 61° N och Engelska kanalen begränsat i väst till 4° V, samt Brittiska öarna med dess territorialvatten, utom Sydirland.Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Grundsjälvrisk för båtförsäkringen är från 1 500 kr till 50 000 kr. Du väljer själv vilket belopp du vill ha. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre blir priset på försäkringen. För vissa skadehändelser gäller en särskild självrisk, som specificeras i tabellen här nedanför.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Särskilda självrisker för båtförsäkring
Båtansvar

1 000 kr​​ 

Maskinskada

​Självrisken för maskinskada beror på motorstyrkan, Följande självrisker gäller:

    < 26 hk: 3 000 k​r

   26-50 hk: 4 000 kr

 51-100 hk: 5 000 kr

101-200 hk: 6 000 kr

201-300 hk: 8 000 kr

   > 300 hk:10 000 kr ​

Skada på ruta

2 000 kr​​​

Rättsskydd

​Självrisken är 25 % av kostnaderna, men lägst den grundsjälvrisk du har valt för båtförsäkringen. ​​

BåtXtra

​1 000 kr​​ 

Medförsäkrad släpjolle

​2 000 kr​​ 

Olycksfall

0 kr​​ 

Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Vad är försäkrat?

Försäkringen gäller för båten, tillbehör och utrustning som är normal för båttypen. Båten får endast användas för privat bruk.

 • Privata saker som du förvarar i båten är försäkrade upp till 4 000 kr. Om du har din hemförsäkring hos oss gäller det upp till 5 000 kr
 • På resa med båten i högst 45 dagar gäller försäkringen för privata saker upp till 35 000 kr. Har du Stor Hemförsäkring hos oss är maxbeloppet 80 000 kr.
 • Bockar, stöttnings- och täckningsmaterial ersätts vid brand med högst 10 000 kr.

Hur gäller båtförsäkringen för släpjolle?

Släpjolle – max en jolle – som är högst 4 m lång och med en utombordsmotor på högst 4 hkr (2,94 kW) ersätts upp till 30 000 kr.

Vilka ersättningsbelopp gäller för utrustning?

 • Stereo – max en, fast monterad – ersätts upp till 5 000 kr.
 • Kikare ersätts upp till 2 000 kr.
 • Verktyg ersätts upp till 2 000 kr.
 • Fast monterad fiskeutrustning ersätts upp till 5 000 kr.

Vad gäller båtförsäkringen inte för?​

Försäkringen gäller inte för:

 • Permanenta förtöjningsanordningar.
 • Bränsle och smörjmedel.
 • Pengar och värdehandlingar.
 • Mat, dryck och tobaksvaror.
 • Smycken, äkta pärlor och stenar, föremål av ädelmetall.

Bogsering och assistans

Båtförsäkringen gäller för t.ex grundstötning, sammanstötning och strandning. Försäkringen gäller också vid stöld, brand och maskinskada (om du har Stor Båtförsäkring). Om du råkar ut för en sådan händelse som försäkringen gäller för, ersätter vi bland annat kostnaderna för:​

 • nödvändig bärgning/bogsering av båten från haveriplats till annan plats, typ varv, som vi godkänt.
 • återtransport av båten från reparationsplatsen till haveriplatsen eller hamn dit båten flyttades efter haveriet.
​​​​Försäkringen ersätter inte kostnad för t. ex. bogsering på grund av bränslebrist eller kostnad för bogsering då driftstoppet beror på händelse som inte omfattas av försäkringen.

Tips och råd

Tips för dig som vill ha ett problemfritt båtliv​

Här har vi samlat tips till dig som är båtägare eller intresserad av båtar, som vill läsa mer om bland annat båtsäkerhet, sjöväder och stöldskydd för utombordare.

Säkerhetshandbok

Sjövett för ett säkrare båtliv

Båttillbehör och båtsäkerhetsprodukter i Säkerhetsbutiken​​​​

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker
 1. Båtförsäkring