Skadeanmälan häst

Kontakta veterinären först.

Sjuk eller skadad häst

Om din häst är sjuk eller skadad kontaktar du först veterinären. När hästen varit hos veterinären kan du anmäla det som hänt här.

Innan du fyller i skadeanmälan

Ha detta tillhands innan du börjar fylla i formuläret.

  • Försäkringsnumret för hästens försäkring. Det står i försäkringsbrevet som du hittar på Mina sidor där kan du också uppdatera ditt kontonummer för utbetalning.
  • Fakturan från veterinären.
Ange hästens namn *
Ange försäkringsnummer

Vi kan ge dig bättre service om du fyller i försäkringsnumret. Du hittar det i försäkringsbrevet och på Mina sidor.

Beskriv kortfattat vad som har hänt *

Vilket datum uppkom den första kostnaden?*

* Till exempel veterinärbesök eller kostnader för mediciner eller rehabilitering.

Bifoga faktura

Var noga med att ditt kassakvitto inte döljer viktig information.
Obs! att det kan ta ett tag att ladda upp filer som är stora.

Uppgifter om dig som anmälare

Ditt för- och efternamn *
Fyll i personnumret så här: ÅÅMMDDxxxx

Vi kan ge dig bättre och snabbare service om du fyller i ditt personnummer.

Ditt telefonnummer *
Din mejladress *

Vem är du som anmäler skadan?

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas... Formuläret skickas...

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa om vår hantering av personuppgifter.