Fråga om sjukdom eller skada på djur

Här kan du ställa en fråga om sjukdom eller skada på djur, som du redan har anmält till oss. Du kan även ställa en allmän fråga om skadehändelser för djur.

Jag vill anmäla en ny skada