Utökat försäkringsskydd för dig som har häst

Att resa bort på semester och lämna en älskad häst som är sjuk eller skadad vill man inte gärna göra. Därför får du som har din häst och ditt hem försäkrat hos oss ett utökat försäkringsskydd, utan extra kostnad.

Innehållet i det utökade skyddet

Avbeställningsskydd 

Om du måste ställa in en bokad och betald resa på grund av att din häst blir allvarligt sjuk eller skadad får du ersättning med vad resan kostat dig.  

Ersättningsresa

Du får ersättning om du måste avbryta en påbörjad resa och resa hem under restidens första hälft på grund av att din häst blir allvarligt sjuk eller skadad.

Olycksfallsförsäkring

Om en person skadas vid ett olycksfall som din häst orsakar eller som sker i samband med användandet av hästen, får personen ersättning för rese- och behandlingskostnader, tandskador, bestående skador och dödsfall.

Självriskbefrielse

Du betalar ingen självrisk om din häst orsakar en sak- eller personskada som du blir skadeståndsskyldig för och får ersättning via hemförsäkringen.

Så går det till

Du behöver inte göra något för att få det utökade försäkringsskyddet för din häst. Det ingår automatiskt när du har Stor Hemförsäkring och vår hästförsäkring. Det spelar ingen roll vilken variant av hästförsäkring du har valt och det kostar inget extra att få skyddet.

Om du redan har din hemförsäkring hos oss men vill ändra till Stor Hemförsäkring är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. 

häst och brun häst i box
Det utökade skyddet ingår när du har din hästförsäkring och Stor Hemförsäkring hos oss.

Försäkring för dina saker i stallet

I hemförsäkringen ingår ett skydd för dina saker som du tar med dig hemifrån och förvarar utanför bostaden. Det innebär att du har ett bra skydd för de saker du tar med dig till stallet och förvarar där.

  • Om du har Stor Hemförsäkring ingår ett skydd för dina saker upp till 100 000 kronor.
  • Om du har Hemförsäkring Extra ingår ett skydd för dina saker upp till 50 000 kronor.
  • Om du har Hemförsäkring ingår ett skydd för dina saker upp till 30 000 kronor.

På Mina sidor ser du vilken variant av hemförsäkring du har valt. 

Relaterade sidor