studentförsäkring

Köp studentförsäkring till ett fast pris

För 75 kronor per månad får du en hemförsäkring som gäller för dig och dina saker som du äger, hyr eller lånar upp till ett värde av 1 500 000 kronor.

Studentförsäkringen är en prisvärd paketlösning för dig som medlem i Sveriges Ingenjörer och studerar. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Genom studentförsäkring kan du få ersättning om dina saker stjäls vid inbrott eller förstörs i en brand. Om din bostad blir obrukbar på grund av vatten- eller brandskada hjälper vi dig med ersättningsbostad. Det ingår också ett personligt skydd som hjälper dig om du blir sjuk på resan, hamnar i rättstvist, krävd på skadestånd eller utsatt för rån eller överfall. Otursförsäkring ingår.

Försäkringens innehåll Studentförsäkring
Ansvar och rättsskydd

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr.

Du kan även få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 250 000 kr om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Dina saker
  • Ger ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kr om du inte valt något annat.
  • Högsta ersättningsbelopp för cykel är 15 000 kr om du inte har den specialförsäkrad. Kontanter ersätts med högst 4 000 kr.
  • Försäkringen gäller även utanför bostaden och högsta ersättningsbelopp är då 30 000 kr. Har du HemExtra är högsta ersättningsbelopp 50 000 kr och för Stor Hemförsäkring 80 000 kr.
  • Det finns begränsningar för stöldbegärlig egendom. Läs mer om detta i villkoret.
Krishantering

Ersätter kostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Maxbeloppet för behandling av legitimerad psykolog är 1 500 kr per tillfälle och totalt 15 000 kr per försäkrad person och skadetillfälle.

Reseskydd

​Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara mer än två dygn. Försäkringen gäller i hela världen i 45 dagar räknat från avresedatumet och den gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Avbeställningsskydd ingår upp till 25 000 kr. Ansvars-, överfalls- och rättsskyddet gäller även på resa.

Överfallsskydd

Ger ersättning om du utsätts för övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

När du flyttar

När du flyttar mellan två bostäder får du ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv med hjälp av vänner och släktingar, inte om du anlitar en flyttfirma.

Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd och inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. Om du inte har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.

Otur

Otursförsäkringen, även kallad allrisk, ersätter dina personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 50 000 kr om du har Hem Extra, 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.

Id-stöld

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.​Bostadsrätt är en tilläggsförsäkring som gäller för skada på fast egendom som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, om skadan inte betalas av föreningens fastighetsförsäkring. ​Åldersavdraget är max 15 000 kr.

Vi rekommenderar dig som äger en bostadsrätt att välja detta tillägg.

Special – en allriskförsäkring för ett specifikt föremål, som är extra värdefullt. De kan vara ett smycke, en tavla eller en cykel.

Cykel ingår i hemförsäkringen upp till 15 000 kronor – inklusive alla tillbehör. Är cykeln värd mer än så behöver du en specialförsäkring för cykeln.

Om det specialförsäkrade föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse gäller försäkringen upp till det beloppet som du har försäkrat det för.

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr.​

EXTRA FÖR DIG SOM MEDLEM I SVERIGES INGENJÖRER

  • Fast pris på 75 kronor i månaden
  • Fast försäkringsbelopp för din egendom på 1 500 000 kr
  • I försäkringen ingår krishantering och otursförsäkring automatiskt
  • Gäller för alla som är skrivna och bokförda på samma adress

Villkor och förköpsinformation

Villkoret visar i detalj vad försäkring gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Villkor och förköpsinformation

Anmäl skada

Här kan du anmäla din skada dygnet runt – snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast kommande vardag.

Anmäl skada på if.se