Olycksfallsförsäkring

10 % medlemsrabatt

En olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk hjälp och kan underlätta din livssituation efter ett olycksfall.

 • Dubbel ersättning

  Dubbel ersättning vid fastställd invaliditetsgrad på 30 % eller högre.

 • Händelseförsäkring

  Engångsersättning vid allvarlig fraktur eller brännskada eller avsliten hälsena.

 • Ersättning vid sjukhusvistelse

  Du får 100 kr/dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus.


Ett olycksfall som ger en bestående skada i form av nedsatt kroppslig funktion leder till något som kallas medicinsk invaliditet. Om du drabbas får du ekonomisk ersättning från olycksfallsförsäkringen. Det kan underlätta om situationen innebär påfrestningar på din ekonomi eller om du behöver göra omställningar i livet efter olycksfallet.

Försäkringens innehåll Olycksfall
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Ekonomisk hjälp om något händer

Ett olycksfall som ger en bestående skada i form av nedsatt kroppslig funktion leder till något som kallas medicinsk invaliditet. Om du drabbas får du ekonomisk ersättning från olycksfallsförsäkringen. Det kan underlätta om situationen innebär påfrestningar på din ekonomi eller om du behöver göra omställningar i livet efter olycksfallet.

Ditt försäkringsbelopp

Du kan välja försäkringsbelopp från 500 000 kr och uppåt, beroende på din ålder. Ersättning vid bestående skada (medicinsk invaliditet) baseras på valt försäkringsbelopp.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Norden och vid tillfällig vistelse utanför Norden som varar i högst ett år. I sådant fall ersätts inte kostnader för tandskada eller rese- och behandlingskostnader. 

 • Villkoren

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor och förköpsinformation
 • Självrisker

  Försäkringen gäller utan självrisk.