Ansökan om fortsatt försäkring

I och med bildandet av det nya förbundet Sveriges Skolledare har gruppförsäkringsavtalet med If sagts upp. Möjligheten att teckna fortsättningsförsäkring hos If har upphört. Ny försäkringsgivare är Lärarförsäkringar och du når dem på 0771-21 09 09.

Om du behöver komma i kontakt med oss angående dina försäkringar på If är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-121 880 90.