Försäkringar för dig

som är medlem i Sveriges Skolledarförbund

Tillsammans för dig

Sveriges Skolledarförbund och If samarbetar för att kunna erbjuda dig som medlem ett förmånligt paket med de viktigaste personförsäkringarna för att du ska vara rätt försäkrad.

Välkomstpaket till Ny medlem

Som ny medlem i Sveriges Skolledarförbund får du ett välkomstpaket med livförsäkring, olycksfallsförsäkring, kritisk sjukdom och sjukförsäkring utan kostnad i tre månader. Det enda som krävs för att få välkomstpaketet är att du är fullt arbetsför och inte har fyllt 65 år. Med fullt arbetsför menar vi  att du inte någon gång under de senaste 30 dagarna har fått aktivitetsstöd eller ersättning från Försäkringskassan, alternativt annan aktör, på grund av nedsatt arbetsförmåga. 

Du kan ändra och anpassa omfattningen av försäkringarna i välkomstpaketet efter ditt behov.

Vad händer efter tre månader?

Vi skickar en faktura under din tredje medlemsmånad och om du vill fortsätta ha försäkringarna betalar du in fakturan. Vill du inte fortsätta med gruppförsäkringen kan du ignorera fakturan och då avslutas försäkringen efter den kostnadsfria perioden.  

Läs om personförsäkringarna som ingår i gruppförsäkringen

Som medlem är du automatiskt ansluten till en inkomstförsäkring.

Även make, maka, registrerad partner och sambo ingår som medförsäkrad i olycksfallsförsäkringen.

Nu finns det ytterligare en försäkring speciellt för medlemmar mellan 55-85 år. Läs mer om Kritisk sjukdom senior.

Vi har också utökat vår inkomstförsäkring med ett frivilligt tillägg. Läs mer om det frivilliga tillägget.