Välkomstpaket för nya medlemmar

Personförsäkringar för nya medlemmar, helt kostnadsfritt i tre månader. Här kan du läsa om vad som ingår i välkomstpaketet.

Det här ingår

Du som är ny medlem i Sveriges Skolledarförbund får ett välkomstpaket med de viktigaste personförsäkringarna utan kostnad i tre månader. Du får ett skydd vid fyra olika händelser - olycksfall, dödsfall, sjukskrivning och kritisk sjukdom. För att få välkomstpaketet räcker det att du är fullt arbetsför.

Titta lite extra på de olika försäkringsbeloppen och anpassa dem efter ditt behov och till din livssituation.

Efter den kostnadsfria perioden

Om du vill kan du fortsätta med personförsäkringarna till medlemspris efter den kostnadsfria perioden. Du kommer att få ett erbjudande innan de tre månaderna är slut och genom att betala fakturan fortsätter du med försäkringarna till ditt medlemspris. Vill du inte fortsätta efter tre månder behöver du inte göra någonting alls, du kan bortse från fakturan. Välkomstpaketet upphör då efter den kostnadsfria perioden.

Välkomstpaket

Innehåll
Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till en bestående skada kan det innebära påfrestningar i din ekonomi. Med skyddet i olycksfallsförsäkringen får du en ekonomisk trygghet om din vardag förändras och du behöver göra omställningar i livet efter en olycksfallsskada. Omställningar i livet kan till exempel vara att bostaden behöver handikappanpassas eller att du inte kan arbeta fullt ut som du har gjort tidigare. Hur stor ersättningen blir för bestående skada beror på vilken invaliditetsgrad läkaren fastställer i procent. 

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt, både under din arbetstid och på din fritid. Även din make/maka/sambo/registrerad partner omfattas av försäkringen.

Det här ingår 
· Medicinsk invaliditet (bestående skada)
· Ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga)
· Dödsfall
· Ärr
· Tandskada
· Behandlings- och resekostnader
· Rehabilitering och hjälpmedel
· Merkostnader
· Sveda och värk
· Krisstöd

Välj försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 946 000 kr. Du kan anpassa beloppet efter ditt behov.

Försäkringsbeloppet för ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga) minskas med fem procentenheter per år från och med det år du fyller 46 år.

checkmark
Livförsäkring

Ett ekonomiskt skydd för dina nära och kära om du avlider. Livförsäkringen är extra värdefull om du har hemmavarande barn eller bolån. Om du dör före 67 års ålder betalas ersättningen ut som ett skattefritt engångsbelopp - och ger dina nära ett ekonomiskt andrum efter dödsfallet. Ett tillskott kan betyda att de till exempel kan bo kvar och inte behöva ta stora beslut i en svår situation. 

Det här ingår 
· Ersättning vid dödsfall (valt försäkringsbelopp)
· Barnskydd för den försäkrades arvsberättigade barn, 47 300 kr.

Välj försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet är 473 000 kr. Du kan anpassa beloppet efter ditt behov, med hänsyn till eventuella bolån och om du har hemmavarande barn.

Försäkringsbeloppet minskas med tio procentenheter per år från och med det år du fyller 60 år, men aldrig till lägre än 50 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet.

checkmark
Sjukskrivning

Om du drabbas av en långvarig sjukdom eller en skada efter ett olycksfall kan det innebära att du inte kan arbeta som vanligt och din inkomst blir lägre. Sjukskrivningsförsäkringen ger dig ekonomisk trygghet både på kort och lite längre sikt.

Försäkringen ger en månatlig ersättning om du varit arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 90 dagar. Hur stor ersättningen blir beror på det valda försäkringsbeloppet och din grad av arbetsoförmåga. Ersättning kan lämnas i upp till 60 månader.

Efter en längre tids sjukskrivning kan även en engångsersättning lämnas. Försäkringen ger ersättning om du blir sjukskriven till minst 50 % i 30 månader under en 36-månadersperiod, eller om du får minst 50 % sjukersättning.

Storleken på ersättningen beror på försäkringsbeloppet och din grad av arbetsoförmåga.

Det här ingår
· Månatlig ersättning vid arbetsoförmåga
· Engångsersättning

Välj försäkringsbelopp
Månadsbeloppet är 2 800 kr och är baserat på en lön mellan 40 000 kr till 49 999 kr.

Engångsbeloppet är 420 000 kr och avtrappas med fyra procentenheter per år från och med det år du fyller 40 år.

Du kan anpassa beloppet efter din lön.

checkmark
Kritisk sjukdom

Ett ekonomiskt skydd om du drabbas av en kritisk sjukdom, till exempel cancer eller hjärtinfarkt. När tillvaron vänds upp och ned utan förvarning kan ett ekonomiskt tillskott underlätta och ge flexibilitet. Ersättningen betalas som ett engångsbelopp vid fastställd diagnos.

Det här ingår
· Ersättning vid kritisk sjukdom

Välj försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 47 300 kr. Du kan anpassa beloppet efter ditt behov.

checkmark

Frågor och svar

Vad händer efter tre månader?

Innan de tre kostnadsfria månaderna är slut får du ett erbjudande om att fortsätta med personförsäkringarna som ingår i välkomstpaketet till ett förmånligt medlemspris. 

  • Vill du fortsätta med försäkringarna till ditt medlemspris betalar du fakturan som kommer tillsammans med erbjudandet om fortsättning.
  • Om du inte vill fortsätta med försäkringarna behöver du inte göra någonting alls. Du kan bortse från fakturan som kommit tillsammans med erbjudandet om fortättning. Personförsäkringarna upphör då efter de tre kostnadsfria månaderna. 

Vill du ändra betalningssätt?

Du kan ändra ditt betalningssätt till Autogiro eller e-faktura genom att logga in på Mina sidor och ändra till detta. Du kan också kontakta oss så hjälper vi dig att byta betalningssätt.

Vad kostar personförsäkringarna efter tre månader?

När du får ditt nya försäkringsbrev kan du se vad försäkringarna kostar. Du kan också kontakta oss för mer information.

Hur tackar jag nej till försäkringarna efter tre månader?

Du behöver inte göra någonting alls, försäkringarna upphör automatiskt efter den kostnadsfria perioden. Du kan bortse från fakturan för erbjudandet om fortsättning.

När börjar personförsäkringarna gälla?

Personförsäkringarna i välkomstpaketet börjar gälla den dag du registrerades som medlem hos Sveriges Skolledarförbund. Du kan se startdatumet på ditt aktuella försäkringsbrev.

Jag vill höja försäkringsbeloppet, hur gör jag?

Logga in på Mina sidor med Bank-id eller mobilt Bank-id. Där kan du anpassa försäkringsbeloppen till en nivå som passar ditt behov och din livssituation. Ring oss gärna så hjälper vi dig.

Byte från Lärarförsäkringar

Nya medlemmar och medförsäkrade som byter från Lärarförsäkringar och har en utökad livförsäkring kan få motsvarande försäkringsbelopp hos oss, upp till det högsta försäkringsbeloppet som är 3 074 000 kr.

Om du har en utökad livförsäkring och vill fortsätta med motsvarande belopp anmäler du detta till oss senast tre månader efter inträdet i Sveriges Skolledarförbund. Ring eller mejla oss och gör följande:

  • Meddela att du och eventuell medförsäkrad är fullt arbetsför.
  • Skicka en kopia på ditt försäkringsbesked från Lärarförsäkringar om att den utökade livförsäkringen fanns vid inträdet.

Vad betyder "fullt arbetsför"?

Fullt arbetsför innebär att du inte någon gång under de senaste 30 dagarna har fått aktivitetsstöd eller ersättning från Försäkringskassan eller någon annan aktör, på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Att du är fullt arbetsför är att krav för att kunna försäkras. Om du inte är fullt arbetsför vid inträdet i förbundet behöver du själv kontakta oss och meddela det.

Kan jag medförsäkra partner och barn?

Ja, du kan försäkra din partner och dina barn. Du kan köpa personförsäkringarna direkt här på webben eller ringa eller mejla oss, så hjälper vi dig.

Hur gör jag om jag blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall?

Kontakta oss om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall, så hjälper vi dig. 

Kan jag se vilket skydd jag har och vad som ingår?

Ja, det kan du. Logga in på Mina sidor med Bank-id eller mobilt Bank-id. Där får du en översikt över dina försäkringar, försäkringsbrev, betalningar och eventuella skador.

Varför är personförsäkringar bra för mig?

De flesta av oss försäkrar bilen och hemmet, men många tänker inte på att det är lika viktigt att försäkra sig själv och familjen. Om du blir svårt sjuk, skadad eller avlider kan det få stora ekonomiska konsekvenser både för dig själv och dina nära. Med personförsäkringar får du och familjen en tryggare ekonomisk situation.

Välkomstpaketet introducerar dig till ett bra ekonomiskt skydd, men vilket försäkringsskydd som passar just dig beror på din livssituation. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kundservice

Vi svarar gärna på frågor om försäkringar och dina förmåner via Sveriges Skolledarförbund.

Mina sidor

Logga in och få en enkel översikt över dina försäkringar. Du också anpassa och ändra din personförsäkring.

Försäkringsvillkor

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.