Välkomstpaket

Som ny medlem i Sveriges Skolledarförbund får du ett välkomstpaket med de viktigaste personförsäkringarna utan kostnad i tre månader. 

Det här ingår

I välkomstpaketet får du ett skydd vid fyra olika händelser - olycksfall, dödsfall, sjukskrivning och kritisk sjukdom. För att få välkomstpaketet räcker det att du är fullt arbetsför.

Titta lite extra på de olika försäkringsbeloppen och anpassa dem efter ditt behov och till din livssituation.

Efter den kostnadsfria perioden

Om du vill kan du fortsätta med personförsäkringarna till medlemspris efter den kostnadsfria perioden. Du kommer att få ett erbjudande innan de tre månaderna är slut och genom att betala fakturan fortsätter du med försäkringarna till ditt medlemspris. Vill du inte fortsätta efter tre månader behöver du inte göra någonting alls, du kan bortse från fakturan. Välkomstpaketet upphör då efter den kostnadsfria perioden.

Välkomstpaketet

Innehåll

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till en bestående skada kan det innebära påfrestningar i din ekonomi. Med skyddet i olycksfallsförsäkringen får du en ekonomisk trygghet om din vardag förändras och du behöver göra omställningar i livet efter en olycksfallsskada. Omställningar i livet kan till exempel vara att bostaden behöver handikappanpassas eller att du inte kan arbeta fullt ut som du har gjort tidigare. Hur stor ersättningen blir för bestående skada beror på vilken invaliditetsgrad läkaren fastställer i procent. 

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt, både under din arbetstid och på din fritid. Även din make/maka/sambo/registrerad partner omfattas av försäkringen.

Det här ingår 
· Medicinsk invaliditet (bestående skada)
· Ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga)
· Dödsfall
· Ärr
· Tandskada
· Behandlings- och resekostnader
· Rehabilitering och hjälpmedel
· Merkostnader
· Sveda och värk
· Krisstöd

Välj försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 1 050 000 kr. Du kan anpassa beloppet efter ditt behov.

Försäkringsbeloppet för ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga) minskas med fem procentenheter per år från och med det år du fyller 46 år.

Ingår

Ett ekonomiskt skydd för dina nära och kära om du avlider. Livförsäkringen är extra värdefull om du har hemmavarande barn eller bolån. Om du dör före 67 års ålder betalas ersättningen ut som ett skattefritt engångsbelopp - och ger dina nära ett ekonomiskt andrum efter dödsfallet. Ett tillskott kan betyda att de till exempel kan bo kvar och inte behöva ta stora beslut i en svår situation. 

Det här ingår 
· Ersättning vid dödsfall (valt försäkringsbelopp)
· Barnskydd för den försäkrades arvsberättigade barn, 52 500 kr.

Välj försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet är 525 000 kr. Du kan anpassa beloppet efter ditt behov, med hänsyn till eventuella bolån och om du har hemmavarande barn.

Försäkringsbeloppet minskas med tio procentenheter per år från och med det år du fyller 60 år, men aldrig till lägre än 50 procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet.

Ingår

Om du drabbas av en långvarig sjukdom eller en skada efter ett olycksfall kan det innebära att du inte kan arbeta som vanligt och din inkomst blir lägre. Sjukskrivningsförsäkringen ger dig ekonomisk trygghet både på kort och lite längre sikt.

Försäkringen ger en månatlig ersättning om du varit arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 90 dagar. Hur stor ersättningen blir beror på det valda försäkringsbeloppet och din grad av arbetsoförmåga. Ersättning kan lämnas i upp till 60 månader.

Efter en längre tids sjukskrivning kan även en engångsersättning lämnas. Försäkringen ger ersättning om du blir sjukskriven till minst 50 % i 30 månader under en 36-månadersperiod, eller om du får minst 50 % sjukersättning.

Storleken på ersättningen beror på försäkringsbeloppet och din grad av arbetsoförmåga.

Det här ingår
· Månatlig ersättning vid arbetsoförmåga
· Engångsersättning

Välj försäkringsbelopp
Månadsbeloppet är 2 800 kr och är baserat på en lön mellan 40 000 kr till 49 999 kr.

Engångsbeloppet är 420 000 kr och avtrappas med fyra procentenheter per år från och med det år du fyller 40 år.

Du kan anpassa beloppet efter din lön.

Ingår

Ett ekonomiskt skydd om du drabbas av en kritisk sjukdom, till exempel cancer eller hjärtinfarkt. När tillvaron vänds upp och ned utan förvarning kan ett ekonomiskt tillskott underlätta och ge flexibilitet. Ersättningen betalas som ett engångsbelopp vid fastställd diagnos.

Det här ingår
· Ersättning vid kritisk sjukdom

Välj försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 52 500 kr. Du kan anpassa beloppet efter ditt behov.

Ingår

Frågor och svar