Varför gravidförsäkring?

Gravidförsäkringen tecknas för att ge en extra ekonomisk trygghet för den som är gravid. Den viktigaste anledningen till att köpa en gravidförsäkring är dock för att få ett skydd som gäller för barnet du väntar. Det finns ingen annan försäkring som gäller för ofödda barn. I den gravidförsäkring du betalar för ingår det ersättning för vissa medfödda diagnoser.

Ger dig en ekonomisk trygghet

Gravidförsäkringen ger ekonomisk trygghet under graviditeten och vid förlossningen, till exempel om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar och behöver vårdas på sjukhus. För dig som är gravid ger försäkringen ersättning bland annat vid vissa förlossningskomplikationer. Ett par exempel på hur försäkringen gäller:

Vid förlossningskomplikationer

  • Om förlossningen skulle starta tidigare än väntat och du behöver läggas in för observation i minst tre dagar i följd, får du ersättning med 250 kronor per dag.
  • Om du drabbas av en förlossningskomplikation i form av svår blodförlust (minst 2 liter), svår bristning (grad 3-4) eller får genomgå ett akut kejsarsnitt, får du dessutom en engångsersättning på 3 000 kronor.

Vid medfödd sjukdom eller missbildning

  • Om ditt barn skulle födas med en medfödd sjukdom eller missbildning får du ersättning med 50 000 kronor så snart diagnosen är fastställd. 
  • Att få ett barn med en medfödd sjukdom kan vara omtumlande för en familj, därför innehåller försäkringen ett krisskydd för er nyblivna föräldrar, där ni kan få tala med en legitimerad psykolog i upp till 10 behandlingstillfällen.

Två olika gravidförsäkringar

Det finns två olika gravidförsäkringar - en som är gratis och en som du betalar för. Den som är gratis är en olycksfallsförsäkring för den som är gravid, den andra gäller både för den gravida och för det väntade barnet.

Gratis Gravidförsäkring

  • Du kan teckna försäkringen tidigt i graviditeten och börjar gälla dagen efter.
  • Det är en olycksfallsförsäkring för den som är gravid.
  • Den gäller för den som är gravid, men även till viss del för pappan eller partnern. 

Gravidförsäkring

  • Du kan köpa vår Gravidförsäkring direkt när du upptäckt att du är gravid. Försäkringen börjar gälla dagen efter att den har betalats, men tidigast i graviditetsvecka 22+0.
  • Om du köper försäkringen tidigt i graviditeten kan du få ersättning för komplikationer som upptäckts innan graviditetsvecka 22+0, till exempel vid ultraljud.
  • Gravidförsäkringen gäller även för barnet du väntar. Exempelvis om det föds med vissa diagnoser eller om det efter födseln behöver vårdas på sjukhus.

Fördelar med att köpa gravidförsäkring

Kunna få ersättning för medfödda sjukdomar

Försäkringar gäller inte för skador som uppstått innan försäkringen tecknades. Så är det oavsett om det är en bil, ett hus eller en person försäkringen ska gälla för.

Du kan köpa en barnförsäkring för barnet när det har fötts. Men barnförsäkringen gäller inte för sjukdomar och skador som redan har uppstått innan försäkringen köptes. Om du däremot har en gravidförsäkring som gäller för det ofödda barnet kan du få ersättning för medfödda sjukdomar och diagnoser. 

Gravidförsäkringen ger rabatt på barnförsäkringen

Om du har köpt en gravidförsäkring hos oss får du hela priset för gravidförsäkringen, 1 250 kr, i förstaårsrabatt om du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.