Varför gravidförsäkring?

Den allra viktigaste anledningen till att köpa en gravidförsäkring är att ge ett skydd åt både dig och barnet du väntar. Det finns ingen annan försäkring som gäller för ofödda barn. 

Du får en ekonomisk trygghet

Gravidförsäkringen ger ekonomisk trygghet under graviditeten och vid förlossningen, till exempel om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar och behöver vårdas på sjukhus. För dig som är gravid ger försäkringen ersättning bland annat vid vissa förlossningskomplikationer. Ett par exempel på hur försäkringen gäller:

Vid förlossningskomplikationer

  • Om förlossningen skulle starta tidigare än väntat och du behöver läggas in för observation i minst tre dagar i följd, får du ersättning med 250 kronor per dag.
  • Om du drabbas av en förlossningskomplikation i form av svår blodförlust (minst 2 liter), svår bristning (grad 3-4) eller får genomgå ett akut kejsarsnitt, får du dessutom en engångsersättning på 3 000 kronor.

Vid medfödd sjukdom eller missbildning

  • Om ditt barn skulle födas med en medfödd sjukdom eller missbildning får du ersättning med 50 000 kronor så snart diagnosen är fastställd. 
  • Att få ett barn med en medfödd sjukdom kan vara omtumlande för en familj, därför innehåller försäkringen ett krisskydd för er nyblivna föräldrar, där ni kan få tala med en legitimerad psykolog i upp till 10 behandlingstillfällen.

Fördelar med att köpa gravidförsäkring

Kunna få ersättning för medfödda sjukdomar

När barnet har fötts kan du köpa en barnförsäkring. Den gäller dock inte för sjukdomar och skador som har uppstått innan försäkringen köptes. Om du däremot har en gravidförsäkring som gäller för det ofödda barnet kan du få ersättning för medfödda sjukdomar och diagnoser. 

Gravida paret i soffan

Gravidförsäkringen ger rabatt på barnförsäkringen

Om du har köpt gravidförsäkring hos oss får du 50 % rabatt det första året när du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel. Dessutom blir du förmånskund och får minst 10 % rabatt på alla dina försäkringar hos oss.

Välj mellan två olika försäkringar

Det finns två olika gravidförsäkringar - en som är gratis och en som du betalar för. Den som är gratis är en olycksfallsförsäkring för den som är gravid, den andra gäller både för den gravida och för det väntade barnet.

Gratis Gravidförsäkring

  • Gratis Gravid är en olycksfallsförsäkring för den som är gravid.
  • Du kan teckna försäkringen tidigt i graviditeten och den börjar gälla dagen efter.
  • Försäkringen gäller för den som är gravid, men även till viss del för pappan eller partnern. 

Gravidförsäkring

  • Gravidförsäkringen gäller både för dig, barnet du väntar och till viss del även din partner.
  • Om du köper försäkringen tidigt i graviditeten kan du få ersättning för komplikationer som upptäckts innan graviditetsvecka 22+0, till exempel vid ultraljud.
  • Försäkringen börjar gälla dagen efter att den har betalats och under förutsättning att det inte finns något tecken på att förlossningen har startat. Ersättning betalas om barnet föds tidigast i graviditetsvecka 22+0.