Villkorsändringar

Nya villkor för personförsäkring 1 januari 2020.

Samarbetet fortsätter

If och Skolledarnas samarbete för att skapa trygghet inför det oförutsedda fortsätter. Under 2019 har vi tillsammans arbetat igenom förbundets försäkringserbjudande för att det fortsatt ska vara tryggt och aktuellt dig som medlem.

Alla ändringar börjar gälla från den 1 januari 2020.

Sjukskrivningsförsäkring

Försäkringens innehåll

Sjukförsäkringen byter namn till Sjukskrivningsförsäkring. I samband med namnbytet läggs momentet ”Engångsersättning” till i försäkringen, för att du ska få ett riktigt bra skydd om du blir sjuk eller skadad och inte längre kan arbeta som vanligt.

I tillägg till den månatliga ersättningen som betalas ut om du varit arbetsoförmögen till minst 25 % i 90 dagar kan du nu även få en engångsersättning efter en längre tids sjukskrivning. Försäkringen ger ersättning om du blir sjukskriven till minst 50 % i 30 månader under en 36-månadersperiod, eller om du får minst 50 % sjukersättning.

För sjukskrivningsperioder som påbörjats innan den 1 januari 2020 utbetalas ingen engångsersättning.

Ersättning

Försäkringsbeloppet för engångsersättningen är 150 x det försäkringsbelopp du valt för den månatliga ersättningen. Storleken på ersättningen beror på gällande försäkringsbelopp och din grad av arbetsoförmåga.

Försäkringsbeloppet avtrappas med 4 procentenheter från och med det år du fyller 40 år, men blir aldrig lägre än 20 % av det ursprungliga beloppet.

Pris

Eftersom försäkringen innehåller mer kommer den också att kosta lite mer. Ditt försäkringsbrev visar ditt nya pris.

Försäkringsbelopp

Vi rekommenderar att du väljer försäkringsbelopp efter din månadsinkomst.

Från den 1 januari 2020 finns möjlighet att höja ditt månadsbelopp till 4 200 kr. Detta belopp rekommenderas till dig med en månadsinkomst på 60 000 kr eller högre. För att höja försäkringsbeloppet behöver du fylla i en hälsodeklaration.

Månadsbeloppet 1 400 kr tas bort. Du som idag har månadsbelopp 1400 kr kommer istället att få månadsbelopp 2 100 kr.

Medförsäkrade

Från och med den 1 januari 2020 kan även medförsäkrade köpa Sjukskrivningsförsäkring.

Livförsäkring

Från den 1 januari 2020 finns det möjlighet att välja försäkringsbelopp 55 prisbasbelopp och 65 prisbasbelopp.

55 prisbasbelopp motsvarar 2 601 500 kr år 2020 och 65 prisbasbelopp motsvarar 3 074 500 kr år 2020.

För att höja ditt försäkringsbelopp behöver du fylla i en hälsodeklaration.

Trygghetskapital

Trygghetskapital kommer inte finnas att köpa efter den 31 december 2019. Skydd vid längre tids arbetsoförmåga kommer fortsättningsvis att finnas i Sjukskrivningsförsäkring.

Du som idag har Trygghetskapital får behålla din försäkring, och den är dessutom premiefri från 57 år. Det innebär att du inte betalar något för denna försäkring från och med det år du fyller 57 år.

Höjda slutåldrar

Livförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Kritisk Sjukdom och Sjukvårdsförsäkring gäller till dagen du fyller 67 år. Om du är fortsatt yrkesverksam har du möjlighet att behålla försäkringarna tills du fyller 70 år. Kontakta oss och meddela att du är fortsatt yrkesverksam om du vill behålla försäkringarna efter 67 års ålder.

Sjukskrivningsförsäkringen gäller tills dagen du fyller 67 år.

Gravid- och barnförsäkring, Trygghetskapital och seniorförsäkringarna har oförändrade slutåldrar.

Rätt försäkrad på 15 minuter

Det är enkelt att bli rätt försäkrad. Boka rådgivning så går vi tillsammans igenom ditt försäkringsbehov.

Boka rådgivning
Man med mobil

Mina sidor

Logga in för att se dina försäkringar, betalningar, brev och eventuella skador.

Logga in
vardagsrum

Dina medlemsförmåner

Som medlem i Skolledarna får du rabatt på hemförsäkring, villaförsäkring och fritidshusförsäkring. 

Läs om försäkringarna