Personförsäkringar


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Din gruppförsäkring

Gruppförsäkringen som ingår i ditt medlemskap är kostnadsfri de första tre månaderna och efter tre månader får du ett fördelaktigt medlemspris.

Viktigt vid återinträde som medlem

Om du tidigare har gått ur Sveriges Skolledarförbund och nu återinträder, måste du anmäla dig till försäkringen och göra en ny hälsodeklaration.

Livförsäkring

En livförsäkring ger dina närstående extra ekonomisk trygghet om du avlider. Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om så önskas.

Välj vilket belopp du vill försäkra dig för:

 • 236 500 kr
 • 473 000 kr
 • 709 500 kr
 • 946 000 kr
 • 419 000 kr
 • 1 892 000 kr
 • 2 601 500 kr
 • 3 074 500 kr

Försäkringsbeloppet minskas med tio procentenheter per år från och med det år du fyller 60 år, men blir aldrig mindre än 50 % av det ursprungliga försäkringsbeloppet.

Barnskydd

I försäkringen ingår även ett barnskydd, som betalar ersättning om något av dina barn skulle avlida. Barnskyddet gäller från och med utgången av 22:a graviditetsveckan tills barnet fyllt 18 år.

Byte från Lärarförsäkringar

Nya medlemmar och medförsäkrade som byter från Lärarförsäkringar och har en utökad livförsäkring kan få motsvarande försäkringsbelopp hos oss, upp till det högsta försäkringsbeloppet som är 3 074 500 kr.

Om du har en utökad livförsäkring och vill fortsätta med motsvarande belopp anmäler du detta till oss senast tre månader efter inträdet i Sveriges Skolledarförbund. Ring eller mejla oss och gör följande:

 • Meddela att du och eventuell medförsäkrad är fullt arbetsför.
 • Skicka en kopia på ditt försäkringsbesked från Lärarförsäkringar om att den utökade livförsäkringen fanns vid inträdet.

Livförsäkring senior

För att du ska kunna fortsätta ha ett livförsäkringsskydd även när du inte längre är yrkesverksam har Sveriges Skolledarförbund tillsammans med If tagit fram en livförsäkring som gäller ända tills du fyller 85 år.

Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Om du vill finns det möjlighet att välja annan förmånstagare.

Försäkringsbeloppet är 94 600 kr och minskas med 0,1 prisbasbelopp per år från det år du fyller 70 år. Försäkringsbeloppet blir aldrig mindre än 50 % av det ursprungliga beloppet.

Sjukskrivningsförsäkring

Långvarig sjukdom eller skada efter ett olycksfall kan innebära att du inte kan arbeta som vanligt och därmed får sänkt inkomst. Sjukskrivningsförsäkringen ger dig ekonomisk trygghet både på kort och lite längre sikt.

Månatlig ersättning

Försäkringen ger skattefri ersättning om du varit arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 90 dagar. Hur stor ersättningen blir beror på det valda försäkringsbeloppet och din grad av arbetsoförmåga. Ersättning kan ges i upp till 60 månader.

Försäkringsbelopp du kan välja är från 2 100 kr per månad till 4 200 kr per månad. Beloppet väljer du baserat på din nuvarande månadslön.

Engångsersättning

Efter en längre tids sjukskrivning kan även en engångsersättning betalas. Försäkringen ger ersättning om du blir sjukskriven till minst 50 % i 30 månader under en 36-månadersperiod, eller om du får minst 50 % sjukersättning.

Försäkringsbeloppet för engångsersättningen är 150 gånger det försäkringsbelopp du valt för den månatliga ersättningen. Storleken på ersättningen beror på gällande försäkringsbelopp och din grad av arbetsoförmåga.

Försäkringsbeloppet för engångsersättningen minskas med 4 procentenheter från det år du fyller 40 år, men blir aldrig lägre än 20 % av det ursprungliga beloppet.

Olycksfallsförsäkring

En olycka kan ge så pass allvarliga skador att vardagen förändras dramatiskt. En olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk trygghet och är ofta det bästa sättet att gardera sig mot oförutsedda händelser.

Försäkringen ger ersättning vid olycksfall om du får en bestående skada och blir medicinskt invalidiserad, om din framtida arbetsförmåga minskar med minst 50 % (ekonomisk invaliditet) samt vid dödsfall. Du får även ersättning för läke-, rese- och behandlingskostnader, hjälpmedel, tandskada, merkostnader – till exempel kläder som förstörs i samband med olycksfall, sveda och värk samt akut psykisk kris.

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt. Om du har en partner är hen automatiskt medförsäkrad.

Försäkringsbelopp du kan välja:

 •    946 000 kr
 • 1 419 000 kr
 • 1 892 000 kr

Försäkringsbeloppet för ekonomisk invaliditet minskas med 5 procentenheter per år från och med det år du fyller 46 år.

Olycksfallsförsäkring senior

För att du ska kunna ha ett fortsatt försäkringsskydd när du inte längre är yrkesverksam har Sveriges Skolledarförbund tillsammans med oss tagit fram en olycksfallsförsäkring som gäller ända tills du fyller 85 år.

Försäkringen ger ersättning för bestående skada (medicinsk invaliditet), läke-, rese- och behandlingskostnader, tandskada, merkostnader (till exempel ersättning för kläder som skadats i samband med olycksfallet) och akut psykisk kris.

Försäkringsbeloppet är 567 600 kr. Från det år du fyller 72 år minskar försäkringsbeloppet till 283 800 kr.

Kritisk sjukdom

Om en kritisk sjukdom, till exempel cancer eller hjärtinfarkt, vänder upp och ner på din tillvaro utan förvarning kan det ekonomiska tillskott som försäkringen ger underlätta och ge flexibilitet i en tuff period. Du får ersättning i form av ett engångsbelopp när diagnosen fastställts.

Försäkringsbelopp du kan välja:

 •   47 300 kr
 •   94 600 kr
 • 236 500 kr
 • 473 000 kr

Försäkringsbeloppet minskas med 5 procentenheter per år från och med det år du fyller 50 år.

Kritisk sjukdom senior

För att du ska kunna ha ett fortsatt försäkringsskydd när du inte längre är yrkesverksam har Sveriges Skolledarförbund tillsammans med oss tagit fram en kritisk sjukdomsförsäkring som gäller ända tills du fyller 85 år.

Om du drabbas av cancer, hjärtinfarkt eller hjärninfarkt/hjärnblödning kan försäkringen ge ersättning som underlättar och ger flexibilitet i en tuff period. Du får ersättning i form av ett engångsbelopp när diagnosen fastställts.

Försäkringsbelopp du kan välja:

 • 25 000 kr
 • 40 000 kr

Försäkringsbeloppet minskas från det år du fyller 70 år.

 • Försäkringsbelopp 40 000 kr avtrappas till 34 000 kr från och med det år du fyller 70 år och till 27 000 kr från och med det år du fyller 75 år.
 • Försäkringsbelopp 25 000 kr avtrappas till 22 000 kr från och med det år du fyller 70 år och till 17 000 kr från och med det år du fyller 75 år.

Gravid- och barnförsäkring

När barn föds är de helt oförsäkrade vid sjukdom och olycksfall. Samhällets skydd är oftast begränsat till olycksfall och bara om något händer när barnet är på förskolan eller skolan. Vår barnförsäkring gäller för både olycksfall och sjukdom – dygnet runt, året om – från och med graviditetsvecka 22 till och med det att barnet fyller 25 år.

Under graviditeten

Försäkringen ger ersättning för graviditets- och förlossningskomplikationer, sjukhusvistelse och om barnet föds med vissa allvarligare diagnoser.

Barnförsäkring

Ersättning lämnas om barnet får en bestående skada (blir medicinskt invalidiserat), om barnets framtida arbetsförmåga minskar med minst 50 % (ekonomisk invaliditet), vid tandskada efter olycksfall, för läkarbesök, mediciner och resor vid olycksfall samt vid dödsfall. Invaliditet på grund av psykiska diagnoser som leder till omfattande nedsättning av barnets funktionsförmåga ersätts också.

Försäkringsbeloppet är 1 419 000 kr.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett komplement till den allmänna vården och träder in när du som mest behöver det – vid långa vårdköer och väntetider för operation och specialistvård.

Med en sjukvårdsförsäkring får du tillgång till vårt rikstäckande nätverk av välrenommerade vårdgivare. Ifs samarbetspartners levererar vård av hög kvalitet på ett stort antal privatsjukhus och mottagningar i hela Sverige.

Frivillig inkomstförsäkring

För dig som är medlem i Sveriges Skolledarförbund ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap.  Inkomstförsäkringen ger dig ekonomisk trygghet om du blir arbetslös och betalar ersättning utöver det du får från a-kassan, i upp till 150 dagar.

Varsel, uppsägningar och arbetslöshet är tyvärr naturliga inslag i arbetslivet. För att du ska kunna känna dig extra trygg kan du köpa till frivillig inkomstförsäkring till den du redan har. Tillägget ger dig möjlighet till 50 extra ersättningsdagar om du skulle bli arbetslös.

Frivillig inkomstförsäkring gäller tills du fyller 65 år.

Är du ny medlem?

Du som är ny medlem får ett kostnadsfritt välkomstpaket med de viktigaste personförsäkringarna. 

Läs om välkomstpaketet

Mina sidor

Logga in och få en enkel översikt över dina försäkringar. Du också anpassa och ändra din personförsäkring.

Logga in