Din gruppförsäkring

Gruppförsäkringen som ingår i ditt medlemskap är kostnadsfri de första tre månaderna och efter tre månader får du ett fördelaktigt medlemspris.

Viktigt vid återinträde som medlem

Om du tidigare har gått ur Sveriges Skolledarförbund och nu återinträder, måste du anmäla dig till försäkringen och göra en ny hälsodeklaration.

Livförsäkring

En livförsäkring ger dina närstående extra ekonomisk trygghet om du avlider. Livförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om så önskas.

Välj vilket belopp du vill försäkra dig för:

 •    232 500 kr
 •    465 000 kr
 •    697 500 kr
 •    930 000 kr
 • 1 395 000 kr
 • 1 860 000 kr

Barnkydd

I försäkringen ingår även ett barnskydd, som betalar ersättning om något av dina barn skulle avlida. Barnskyddet gäller från och med utgången av 22:a graviditetsveckan tills barnet fyllt 18 år.

Byte från Lärarförsäkringar

Nya medlemmar och medförsäkrade som byter från Lärarförsäkringar och har en utökad livförsäkring kan få motsvarande försäkringsbelopp hos oss, upp till det högsta försäkringsbeloppet som är 1 860 000 kr.

Om du har en uttökad livförsäkring och vill fortsätta med motsvarande belopp anmäler du detta till oss senast tre månader efter inträdet i Sveriges Skolledarförbund. Ring eller mejla oss och gör följande:

 • Meddela att du och eventuell medförsäkrad är fullt arbetsför.
 • Skicka en kopia på ditt försäkringsbesked från Lärarförsäkringar om att den utökade livförsäkringen fanns vid inträdet.

Livförsäkring senior

För att du ska kunna fortsätta ha ett bra livförsäkringsskydd även när du inte längre är yrkesverksam har Sveriges Skolledarförbund tillsammans med If tagit fram en livförsäkring som gäller ända tills du fyller 85 år. Försäkringen kan köpas från och med 55 års ålder.

Trygghetskapital

En allvarlig olycka eller sjukdom kan leda till att du inte kan komma tillbaka till arbetslivet. Försäkringen Trygghetskapital ger dig ett ekonomiskt tillskott om din arbetsförmåga blir nedsatt med minst 25 % i mer än 30 månader innan din 60-årsdag eller om du beviljas minst 50 % sjukersättning från Försäkringskassan. Ersättningen beror på graden av arbetsoförmågan och vilket försäkringsbelopp du har valt.

Försäkringsbelopp du kan välja:

 •     232 500 kr
 •     465 000 kr
 •     697 500 kr
 •     1 162 500
 •     1 395 000

Sjukförsäkring

Långvarig sjukdom eller skada efter ett olycksfall kan innebära att du inte kan arbeta som vanligt och därmed får sänkt inkomst. Sjukförsäkringen ger dig ekonomisk ersättning som kan anpassas till aktuell inkomstnivå, upp till 90 %.

Försäkringen ger skattefri ersättning om du varit arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 90 dagar. Ersättningen betalas ut med så stor del som motsvarar graden av arbetsoförmåga och valt försäkringsbelopp under totalt max 60 månader.

Försäkringsbelopp du kan välja: från 1 400 kr per månad till 3 500 kr per månad. Beloppet väljer du baserat på din nuvarande månadslön.

Olycksfallsförsäkring

En olycka kan ge så pass allvarliga skador att vardagen förändras dramatiskt. En olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk trygghet och är ofta det bästa sättet att gardera sig mot oförutsedda händelser.

Försäkringen ger ersättning vid olycksfall om du får en bestående skada och blir medicinskt invalidiserad, om din framtida arbetsförmåga minskar med minst 50 % (ekonomisk invaliditet) samt vid dödsfall. Du får även ersättning för läke-, rese- och behandlingskostnader, hjälpmedel, tandskada, merkostnader – till exempel kläder som förstörs i samband med olycksfall, sveda och värk samt akut psykisk kris.

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt. Om du har en partner är hen automatiskt medförsäkrad.

Försäkringsbelopp du kan välja:

 •    930 000 kr
 • 1 395 000 kr
 • 1 860 000 kr

Olycksfallsförsäkring senior

För att du ska kunna ha ett fortsatt försäkringsskydd när du inte längre är yrkesverksam har Sveriges Skolledarförbund tillsammans med oss på If tagit fram en olycksfallsförsäkring som gäller ända tills du fyller 85 år, Seniorolycksfallsförsäkring. 

Försäkringen kan köpas från 55 års ålder och ger ersättning för bestående skada (medicinsk invaliditet) läke-, rese- och behandlingskostnader, tandskada, merkostnader (till exempel ersättning för kläder som skadats i samband med olycksfallet) och akut psykisk kris.

Kritisk sjukdom

Om en kritisk sjukdom, till exempel cancer eller hjärtinfarkt, vänder upp och ner på din tillvaro utan förvarning kan det ekonomiska tillskott som försäkringen ger underlätta och ge flexibilitet i en tuff period. Du får ersättning i form av ett engångsbelopp när diagnosen fastställts.

Försäkringsbelopp du kan välja:

 •   46 500 kr
 •   93 000 kr
 • 232 500 kr
 • 465 000 kr

Kritisk sjukdom senior

Om en kritisk sjukdom, till exempel cancer eller hjärtinfarkt, vänder upp och ner på din tillvaro utan förvarning kan det ekonomiska tillskott som försäkringen ger underlätta och ge flexibilitet i en tuff period. För att du ska fortsätta vara försäkrad även när du inte längre är yrkesverksam har du nu möjlighet att köpa ett bra skydd för såväl olycksfall som sjukdom även som senior, försäkringen Kritisk Sjukdom senior.

Du som är mellan 55-65 år och redan idag har försäkringen Kritisk Sjukdom kan köpa Kritisk sjukdom senior. Du behöver inte fylla i någon ny hälsodeklaration i samband med köpet.
Även din partner kan köpa försäkringen till samma förmånliga pris som du får.

Vad försäkringen gäller för

Kritisk Sjukdom senior lämnar ersättning med gällande försäkringsbelopp om du drabbas av hjärtinfarkt, cancer, hjärninfarkt eller hjärnblödning. Du får ersättning i form av ett engångsbelopp när diagnosen fastställts.

Försäkringsbelopp du kan välja:

 • 25 000 kr
 • 40 000 kr

Försäkringen gäller ända tills du fyller 85 år.

Gravid- och barnförsäkring

När barn föds är de helt oförsäkrade vid sjukdom och olycksfall. Samhällets skydd är oftast begränsat till olycksfall och bara om något händer när barnet är på förskolan eller skolan. Vår barnförsäkring gäller för både olycksfall och sjukdom – dygnet runt, året om – från och med graviditetsvecka 22 till och med det att barnet fyller 25 år.

Under graviditeten

Försäkringen ger ersättning för graviditets- och förlossningskomplikationer och om barnet föds med vissa allvarligare diagnoser.

Barnförsäkring

Ersättning lämnas om barnet får en bestående skada (blir medicinskt invalidiserat), om barnets framtida arbetsförmåga minskar med minst 50 % (ekonomisk invaliditet), vid tandskada efter olycksfall, för läkarbesök, mediciner och resor vid olycksfall samt vid dödsfall. Invaliditet på grund av vissa psykiska diagnoser som leder till omfattande nedsättning av barnets funktionsförmåga ersätts också.

Försäkringsbeloppet är 1 344 000 kr.

Sjukvårdsförsäkring Bas

Sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett komplement till den allmänna vården och träder in när du som mest behöver det – vid långa vårdköer och väntetider för operation och specialistvård.

Med en sjukvårdsförsäkring får du tillgång till vårt rikstäckande nätverk av välrenommerade vårdgivare. Ifs samarbetspartners levererar vård av hög kvalitet på ett stort antal privatsjukhus och mottagningar i hela Sverige.

Frivillig inkomstförsäkring

För dig som är medlem i Sveriges Skolledarförbund ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap.  Inkomstförsäkringen ger dig ekonomisk trygghet om du blir arbetslös och betalar ersättning utöver det du får från a-kassan, i upp till 150 dagar.

Nyhet 2018 

Varsel, uppsägningar och arbetslöshet är tyvärr naturliga inslag i arbetslivet. För att du ska kunna känna dig extra trygg kan du nu köpa till frivillig inkomstförsäkring till den du redan har. Tillägget ger dig möjlighet till 50 extra ersättningsdagar om du skulle bli arbetslös.

Frivillig inkomstförsäkring gäller tills du fyller 65 år.

Är du ny medlem?

Du som är ny medlem får ett kostnadsfritt välkomstpaket med de viktigaste personförsäkringarna. 

Läs om välkomstpaketet

Mina sidor

Logga in och få en enkel översikt över dina försäkringar. Du också anpassa och ändra din personförsäkring.

Logga in

Villkor

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället. 

Villkor och förköpsinformation