Förmånlig boendeförsäkring

Som kund hos E.ON får du rabatt på din boendeförsäkring det första året. Rabatten motsvarar två kostnadsfria månader och är inkluderad i priset.

Extra rabatt år 1

E.ON och If samarbetar för att kunna erbjuda dig som kund förmånliga försäkringar för en trygg vardag. 

Har du redan försäkring men i ett annat bolag? Du kan ändå få prisuppgift med din rabatt och vi garanterad det priset till den dag du kan flytta din försäkring till oss (nästa årsförfallodag).