Försäkringar för dig

som är medlem i Civilekonomerna

Du får extra förmånligt pris på utvalda försäkringar.

Tillsammans för dig

Civilekonomerna och If samarbetar för att kunna erbjuda dig som medlem förmånliga försäkringar för dig själv, familjen, hemmet och bilen. 

Försäkra hemmet och bilen till medlemspris

Utöver gruppförsäkring med viktiga personförsäkringar för dig själv och din familj, kan du nu försäkra även hemmet och bilen till medlemspris.