Försäkringar

för medlemmar i Civilekonomerna
Kundservice för medlemmar 0770-77 00 80

Civilekonomerna och Jusek går samman och bildar ett nytt förbund. Du som är medlem i Civilekonomerna och inte redan har en personförsäkring hos oss via ditt förbund kan inte längre köpa personförsäkringar hos oss. Du kan heller inte köpa hem-, villa- eller bilförsäkring med rabatt.
Kontakta ditt förbund för mer information.

Du som redan har en personförsäkring hos oss via Civilekonomerna kan ändra i försäkringen eller lägga till nya försäkringar, precis som vanligt.