Getingstick, fästing- och ormbett

Stick och bett av sommarens kryp är oftast ofarliga. Men det gäller att vara uppmärksam och agera direkt vid till exempel en allergisk reaktion.

Getingstick och bistick

 • Om gadden sitter kvar efter sticket är det bäst att försöka ta bort den med en nagel eller skrapa bort den med en matkniv eller ett kort. Undvik pincett eftersom det finns risk att du klämmer ut mer gift. 
 • Det lindrar att kyla med kallt vatten, isbit, alsolsprit eller kylbalsam. Dämpa svullnaden genom att försiktigt smörja på en salva med antihistamin – det hjälper även mot klåda. Det kan också vara bra att hålla den drabbade kroppsdelen högt, om det går.
 • Sätt gärna på ett plåster för att undvika att riva på stickstället, det kan orsaka en infektion. 
 • Om du skulle få en allvarligare reaktion bör du söka läkarvård. Symtom som kan betraktas som akuta är: huvudvärk, ökad hjärtfrekvens, yrsel eller svimning, svårigheter att svälja, svullnad i ansikte eller mun, andningssvårigheter och klåda runt sticket eller på andra delar av kroppen.
Ta bort fästingen så fort som möjligt

Fästingbett

 • Om du fått en fästing ska du ta bort den så fort som möjligt. Då minskar du risken att drabbas av borrelia. Om fästingen bär på TBE överförs det direkt när den biter sig fast. Om du vistas i riskområden är därför vaccination att rekommendera. Det gäller även små barn. 
 • Ta bort fästingen med pincett, fästingborttagare eller naglarna. Tänk på att inte klämma bakkroppen på fästingen. 
 • Använder du naglarna eller en pincett drar du rakt ut utan att vrida.
 • Använder du fästingplockare ska du följa instruktionerna för plockaren.
 • Tvätta såret.
 • Kontakta vårdcentralen om det uppstår en cirkelformad rodnad inom fyra veckor. Det kan vara tecken på Borrelia-infektion.

Köp fästingplockare i Säkerhetsbutiken 

Huggormsbett

Åk till sjukhus

Den som blivit huggormsbitna ska till närmaste akutmottagning för observation. 

 • Vid allmänpåverkan som illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, yrsel, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar eller andningsbesvär ska du ringa 112 direkt för hjälp med transport till sjukhus. Även om du känner dig opåverkad ska du be om hjälp med att komma till sjukhus.

Innan du kommer till sjukhus

 • Var stilla och vila, annars sprids giftet fortare i kroppen.
 • Håll den bitna kroppsdelen i stillhet och gärna i högläge.
 • Ta av åtsittande saker som ringar, skor och klocka eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp.
 • Lämna bettstället helt ifred. Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller dra åt ett skärp eller liknande runt den ormbitna kroppsdelen. Det kan förvärra förloppet.

Skydda din hund

Även hunden kan råka ut för sommarplågor. Läs våra tips om hur du skyddar din hund från faror på sommaren.

Mer information på 1177

Du hittar mer information om sommarplågor och hur du behandlar stick och bett på 1177. För snabb hjälp kan du ringa dem. 

Första hjälpen hemma

En Första hjälpen-låda är utmärkt att ha hemma. Den innehåller det viktigaste du behöver om olyckan är framme.