Getingstick, fästingbett och ormbett

Stick och bett av sommarens kryp är oftast ofarliga. Men det gäller att vara uppmärksam och agera direkt vid till exempel en allergisk reaktion.

Vid fästingbett

Ta bort fästingen så fort som möjligt för att minska risken för att drabbas av borrelia. Om fästingen bär på TBE överförs det direkt när den biter sig fast. Om du vistas i riskområden bör du därför vaccinera dig, det gäller även små barn. 

 •  Ta bort fästingen med pincett, fästingborttagare eller naglarna. Tänk på att inte klämma bakkroppen på fästingen. 
 • Använder du naglarna eller en pincett drar du rakt ut utan att vrida.
 • Använder du fästingplockare ska du följa instruktionerna för plockaren.
 • Tvätta såret med tvål och vatten eller desinfektionsmedel.
 • Kontakta vårdcentral om det uppstår en cirkelformad rodnad en vecka eller senare efter bettet, och som växer till mer en fem centimeter i diameter. Det kan vara tecken på Borrelia-infektion. 
 • Kontakta vårdcentral om du får feber, huvudvärk, är ovanligt trött och har värk i muskler eller leder en tid efter fästingbettet bör du söka vård. Det kan ofta ta ca 1-4 veckor innan symtomen visar sig. 
 • Sök akut vård om du har svår huvudvärk, nackstelhet, ansiktsförlamning eller andra symtom på förlamning. 

Getingstick och bistick

Om gadden sitter kvar efter ett geting- eller bistick är det bäst att försöka ta bort den med en nagel eller skrapa bort den med en matkniv eller ett kort. Använd inte pincett, då finns det risk att du klämmer ut mer gift. 

För att lindra

 • Det lindrar att kyla med kallt vatten, isbit, alsolsprit eller kylbalsam. Dämpa svullnaden genom att försiktigt smörja på en salva med antihistamin – det hjälper även mot klåda. Det kan också vara bra att hålla den drabbade kroppsdelen högt, om det går.
 • Sätt gärna på ett plåster för att undvika att riva på stickstället, det kan orsaka en infektion. 
Man och kvinna
Sök alltid vård om du får en allvarlig allergisk reaktion, till exempel yrsel och svårigheter att svälja.

Då söker du vård

 • Om du skulle få en allvarligare reaktion bör du söka läkarvård. Symtom som kan betraktas som akuta är: huvudvärk, ökad hjärtfrekvens, yrsel eller svimning, svårigheter att svälja, svullnad i ansikte eller mun, andningssvårigheter och klåda runt sticket eller på andra delar av kroppen.
 • Sök alltid vård om du blivit stucken i munnen, är allergisk mot getingstick eller bistick, om du fått flera stick samtidigt som orsakat svullnad och klåda och/eller om svullnad, rodnad och smärta ökar efter några dagar.

Huggormsbett

Huggormsbett gör oftast ont och visar sig som två prickar bredvid varandra på huden med 6-9 millimeters mellanrum. Det kan uppstå en blåaktig svullnad kring bettet och svullnaden kan sprida sig till hela den bitna kroppsdelen.

Åk till sjukhus

Den som blivit huggormsbitna ska till närmaste akutmottagning för observation. 

 • Vid allmänpåverkan som illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, yrsel, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar eller andningsbesvär ska du ringa 112 direkt för hjälp med transport till sjukhus. Även om du känner dig opåverkad ska du be om hjälp med att komma till sjukhus.

Innan du kommer till sjukhus

 • Var stilla och vila, annars sprids giftet fortare i kroppen.
 • Håll den bitna kroppsdelen i stillhet och gärna i högläge.
 • Ta av åtsittande saker som ringar, skor och klocka eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp.
 • Lämna bettstället helt ifred. Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller dra åt ett skärp eller liknande runt den ormbitna kroppsdelen. Det kan förvärra förloppet.
 1. Tips & råd

  Bada säkert

  Sommar, sol och bad i havet eller en sjö – härligt för många. Ibland grumlas det härliga badandet av tråkiga händelser. Med våra tips och råd hoppas vi att du får en badsäker sommar.

  Pojke hoppar i vattnet
 2. Skadeförebyggande

  Grilla säkert

  Att grilla är populärt på sommaren. För att grillningen ska bli så där härlig som du tänkt har vi några tips för att du ska slippa skador på hus och natur. Och framförallt så att ingen person blir brännskadad eller att elden sprider sig.

  2016-06-14
  grill i trädgård

Mer att läsa

Senast uppdaterad 31 maj 2022