Vänta barn-försäkring

för dig som är gravid
Att vänta barn är en fantastisk tid i livet och innebär för de flesta en stor omställning. Det är mycket du ska tänka på och kanske är inte försäkring det första. Vi guidar till rätt försäkringsskydd.

Försäkring i väntans tider

Det är viktigt att ha ett bra skydd när du väntar barn. Du och barnet du väntar behöver en försäkring som gäller vid besvärliga situationer, till exempel om det uppstår komplikationer i graviditeten eller vid förlossningen, om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Redan från den stund barnet börjar växa i magen till dess barnet börjar skolan finns perioder då det är extra viktigt att se över sina försäkringar.

Trygghet för dig som är gravid

Många blivande föräldrar skulle nog beskriva graviditeten som omtumlande. Men det är också en period då både du som är gravid och barnet du väntar behöver ett bra försäkringsskydd.

En gravidförsäkring ger dig som blivande mamma och ditt barn ett ekonomisk skydd från vecka 22 tills barnet blir sex månader, till exempel vid komplikation under förlossningen, om barnet föds med en allvarlig sjukdom eller om ni behöver vistas en längre tid på sjukhus i samband med förlossningen.

Alla barn behöver försäkras

Barn behöver försäkras

När barnet väl är fött är det dags att ge det en barnförsäkring. Svenska barn har oftast ett visst försäkringsskydd genom förskola eller skola. Många gånger gäller försäkringen inte på fritiden eller på väg till och från skolan. Dessutom ersätter försäkringen endast vid olycksfall – trots att sjukdom är en vanligare orsak till att barn får bestående funktionsnedsättning och behöver livslång hjälp.

Varför är en barnförsäkring viktig att ha?

Möt världen tillsammans

Läs boken "Välkommen lilla du", med tips och råd för en tryggare och säkrare värld för ditt barn.

Boken om barnsäkerhet
Barn som skrattar

Alla barn behöver försäkras

Försäkra den du älskar allra mest med en försäkring som bryr sig om. Gäller för både sjukdom och olycksfall. 

Barnförsäkring