Gravidförsäkring

Grattis, nu börjar resan mot livets största äventyr! Gratis Gravidförsäkring är en kostnadsfri olycksfallsförsäkring för dig som är gravid. Den kan utökas till Gravidförsäkring som gäller för barnet du väntar. 

Jämför våra gravidförsäkringar

Innehåll Gravid­försäkring Gravid Gratis Gravid­försäkring Gratis gravid
Ingår Ingår

Medicinsk invaliditet (bestående skada) innebär en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen. Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen.

Den ersättning du som gravid får är procentsatsen av försäkringsbeloppet 500 000 kronor. Om den bestående skadan uppgår till 30 procent eller mer så betalas dubbel ersättning.

Ingår Ingår

Du som gravid kan få ersättning om du får ett ärr efter ett olycksfall. Ersättningen påverkas bland annat av din ålder och var ärret sitter.

Ingår Ingår

Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 35 000 kronor om barnet avlider.

Om du som gravid eller den andra föräldern (pappan/partnern) avlider lämnas ersättning med 35 000 kronor.

Gratis Gravidförsäkring:

Försäkringen betalar ersättning med 10 000 kronor om barnet avlider.

Om du som gravid eller den andra föräldern (pappan/partnern) avlider lämnas ersättning med 10 000 kronor.

Ingår Ingår

Gravidförsäkring:

Om du som gravid eller barnet råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändiga på grund av olycksfallet.

Gratis Gravidförsäkring:

Om du som gravid råkar ut för ett olycksfall, ersätts kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändiga på grund av olycksfallet.

Ingår Ingår

Vi betalar ersättning för kristerapi hos en legitimerad psykolog om du eller den andre föräldern (pappan/partnern) drabbas av en krisreaktion på grund av att barnet:

  • föds med missbildning
  • föds med, eller drabbas av, en allvarlig sjukdom
  • avlider

Vi ersätter upp till 10 behandlingstillfällen. Kontakta oss för att få hjälp med att boka tid hos psykolog.

Ingår Ingår inte

Medicinsk invaliditet (bestående skada) innebär en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen. Hur nedsatt kroppsfunktionen är bedöms i procent enligt det medicinska tabellverk som är framtaget för försäkringsbranschen.

Den ersättning barnet får är procentsatsen av försäkringsbeloppet 500 000 kronor. Om den bestående skadan uppgår till 30 procent eller mer så betalas dubbel ersättning.

Ingår Ingår inte

Om barnet får ett ärr efter ett olycksfall eller en sjukdom kan ersättning betalas ut. Ersättningen påverkas bland annat av var ärret sitter.

Ingår Ingår inte

Om barnet föds med en allvarlig sjukdom betalar försäkringen ut en engångssumma på 50 000 kronor, som en ekonomisk första hjälp. Beloppet betalas ut efter att diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare.

De diagnoser som ersätts är bland annat ryggmärgsbråck, vattenskalle, cerebral pares (CP), Downs syndrom, allvarliga hjärtfel, blindhet och dövhet. Se villkoret för vilka diagnoser försäkringen gäller för och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att få ersättning.

Ingår Ingår inte

Om du som gravid drabbas av havandeskapsförgiftning, om förlossningen sker genom akut kejsarsnitt, om du i samband med förlossningen drabbas av vaginalhematom, svår blödning eller svår bristning betalar vi ut 3 000 kronor.

Ingår Ingår inte

Om du som gravid behöver vårdas på sjukhus till följd av graviditets- eller förlossningskomplikationer under minst tre dagar i följd lämnas ersättning med 250 kr per dag räknat från första dagen.

Ingår Ingår inte

Om barnet behöver vårdas på sjukhus på grund av sjukdom eller olycksfall i minst tre dagar i följd lämnas ersättning med 250 kronor per dag räknat från första dagen.

Ingår Ingår inte

Om barnvagnen eller bilbarnstolen stjäls och du får ersättning från din hem- eller bilförsäkring, betalar vi din självrisk upp till 3 000 kronor.

Försäkra ditt nyfödda barn

Ge barnet en barnförsäkring så snart som möjligt, helst inom 30 dagar från födseln.

Gravidförsäkringen övergår inte automatiskt i en barnförsäkring, utan den ansöker du om när barnet är fött. Vi rekommenderar att du gör det så snart som möjligt efter födseln.

Gravidförsäkringen ger rabatt på barnförsäkring

Om du har köpt gravidförsäkring hos oss får du 50 % rabatt det första året när du köper vår barnförsäkring inom 30 dagar från barnets födsel. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Nyfött barn sover
Försäkra gärna ditt barn inom 30 dagar från födseln.