Hemförsäkring för studenter

För dig som pluggar är hemförsäkringen A och O. Den försäkringen behöver du oavsett hur du bor under studietiden. En olycksfallsförsäkring är också bra att ha. 

Hemförsäkring i 3 varianter

Alla våra hemförsäkringar ger ett bra ekonomiskt grundskydd och gäller för de vanligaste situationer du kan råka ut för där en försäkring behövs.

Vad kostar hemförsäkring för studenter?

Priset på hemförsäkring baseras bland annat på:

  • var bostaden ligger
  • hur många kvadratmeter bostaden är
  • hur många personer försäkringen ska gälla för

Så länge det sammanlagda värdet av ditt lösöre, alltså dina ägodelar, inte överstiger 1,5 miljoner kronor, påverkas inte priset.

10 % rabatt Du får 10 % i förmånsrabatt. Den rabatten gäller alltid. När du köper ny hemförsäkring får du dessutom 10 % i välkomstrabatt som gäller det första året.

Så kan hemförsäkringen hjälpa dig

Försäkring för dina saker

En hemförsäkring gäller för det du äger, hyr och lånar. Om du har lånat material från skolan gäller hemförsäkringen för det du lånat. Du har förmodligen en mobiltelefon, en dator, du har köpt möbler till studentboendet och du kanske har en cykel? 

Du får hjälp med ersättningsbostad

Om din bostad blir obrukbar på grund av exempelvis vattenläcka hos grannen får du hjälp med ersättningsbostad. Det kan kännas tryggt om du studerar på annan ort än där dina föräldrar bor.

Om det trasslar till sig

Hemförsäkringen gäller om du blir bestulen utanför hemmet, skadeståndsskyldig eller om du behöver rättslig hjälp vid tvist. Det kan till exempel vara att hyresvärden anser att du orsakat en skada i bostaden och kräver dig på skadestånd.

Många hyresvärdar kräver dessutom att du har hemförsäkring för att få hyra studentrum eller lägenhet.

Student sitter i yogaposition
Vi hjälper dig dig om det trasslar till sig. Både hemma och på resan.

När du är på resa

Reseskydd för 45 dagar ingår. Vid en resa utanför Sverige får du hjälp och ersättning om du blir sjuk eller skadad under resan. Reseskyddet kan förlängas upp till ett år. Om du väljer Stor hemförsäkring har du reseskydd även vid förseningar och om du behöver avbeställa resan på grund av sjukdom eller att du blivit skadad. 

Om man redan har det tajt med pengar blir det jobbigt om det händer något. Då vill man ha en försäkring som hjälper en.

Alfrida, student i Göteborg

Olycksfallsförsäkring är också viktig

Många tror det ingår en olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen, men det stämmer inte. Du kan få ersättning via hemförsäkringen om du råkar ut för ett olycksfall på resa utanför Sverige. Då är det kostnaderna för vård på resmålet som ersätts, samt eventuell sjuktransport hem till Sverige. Hemförsäkringen ersätter inte eventuella bestående skador på grund av olycksfall.

Om du råkar ut för ett olycksfall hemma i Sverige kan en olycksfallsförsäkring ersätta bland annat rese- och behandlingskostnader, sjukhusvistelse, bestående skador och tandskador. Om du exempelvis kör omkull med elsparkcykeln och slår ut tänderna kan det bli kostsamt utan olycksfallsförsäkring. 

Student som brutit armen.
En olyckfallsförsäkring ger ekonomisk hjälp om du skadar dig.

Vanliga frågor om hemförsäkring för student

Relaterat innehåll