Självrisker för Husvagnsförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisk per skadehändelse 

Brandskada: 1 500 kr

Glasskada: 200 kr + 20 % av kostnaden

Feltankning: 1 500 kr

​Rättsskydd: ​25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöld: ​2 000 kr

Vagnskada: 3 000 kr

Vattenskada: ​3 000 kr