Vinterförvaring husvagn

En del av använder husvagnen året runt, andra bara på sommaren. Om du ska ställa undan husvagnen har vi tips inför vinterförvaringen som vi gärna delar med oss av.

Innan husvagnen ställs upp

Innan du ställer upp husvagnen på den plats den ska stå på under vintern är det tre saker du bör göra först.

1. Töm husvagnen

Töm den på sådant som kan förstöra vagnen, till exempel mat och annat som bryts ner och börjar lukta. Kom ihåg att även tömma den på sådant som andra vill ha, värdesaker som till exempel TV, stereoanläggning, lösa radioapparater, gasolflaska med ventil.

2. Städa ur husvagnen 

Dammsug husvagnen noga och skura rent. Försök få bort alla smulor och små matrester som fastnat i kylskåp och övriga skåp. Under den tidiga hösten kan skräpet dra till sig ohyra och när vintern väl kommit drar matrester till sig möss, råttor och sorkar.

3. Töm vattensystemet 

För att slippa öppna upp en husvagn som skadats av vatten som frusit är det viktigt att tömma ut vattnet. Häll en liten mängd spolarvätska i alla vattenlås; diskho, handfat och duschbrunn.

Töm ur toaletten, slangsystem och spoltank. Skölj gärna med antibakteriellt medel för att förhindra oangenäm lukt. Varmvattenberedare, avloppstank och färskvattentank ska också tömmas. Töm inte ut vattnet i värmesystemet, men tänk på att fylla på med glykol i rätt mängd och tillräckligt ofta. 

Dricksvatten ska tömmas ut och när det är gjort och avloppsslangarna är tomma bör du täppa till dem vid utloppet så att du slipper få in till exempel tvestjärtar. 

Kom även ihåg att ställa alla kranar i öppet läge mitt emellan kallt och varmt för att minimera risken att de fryser sönder.

När husvagnen står uppställd

Om du har möjlighet att ställa upp husvagnen in en torr, täckt och ventilerad lokal rekommenderar vi att du gör det. Oavsett om den står inne eller ute är det bra om den står så till att stöld och inbrott i husvagnen kan undvikas.

Placera vagnen så plant som möjligt och veva därefter ned samtliga stödben. Stödhjulet ska vara upphissat och handbromsen ska inte vara åtdragen, för då kan bromsbackarna låsa sig.

Undvik kondens och fukt

För att undvika fukt och kondens i husvagnen har du på antingen på så kallad bovärme (ca 20 grader) eller ingen värme alls.

  • Öppna alla ventilationshål. De lågt sittande ventilerna ska dock stängas för att slippa att få in råttor och möss.
  • Låt lådor vara utdragna, skåpsdörrar och luckor öppna, kylskåpsdörren på glänt för att undvika kondens och fuktskador.
  • Se till att ventilatorerna på taket hålls fria från snö så långt det är möjligt så att luft kan komma in. Efter varje större snöfall bör vagnen undersökas, dels för att befrias från snömängden på taket, dels för att få bort eventuell is från ventilerna.
  • Ta ut dynor och andra textilier eftersom de har en tendens att dra till sig fukt. Det finns också risk att det bildas mögel om luftfuktigheten blir för hög. 
  • Undvik att täcka hela husvagnen med presenning som ligger direkt mot vagnen, eftersom det kan skada lacken och det finns risk att det bildas kondens. För att slippa kondensen bör du ha en ställning runt husvagnen så att luft kan cirkulera. Ställningen bör ha en lutning så att snö och regnvatten lätt rinner av.

Däcken – av eller på

Det är naturligtvis bäst att ta av hjulen, eftersom det minskar risken för tillplattade däck och att någon stjäl husvagnen. Vi är dock medvetna om att det kan vara krångligt, så du kan istället hissa upp husvagnen för att avlasta däcken. Om du inte har någon möjlighet att palla upp vagnen kan du pumpa extra luft i däcken inför vinterförvaringen. 

Ta hand om batteriet

Batteriet bör underhållsladdas någon eller några gånger under vintern. Har din husvagn solpaneler för underhållsladdning av batterierna, är det viktigt att du håller dem rena och fria från snö för att få bra effekt.

Husvagnsförsäkring

Eftersom husvagnen inte har en egen trafikförsäkring behöver du inte göra något speciellt med din husvagnsförsäkring under uppställningsperioden. Vi rekommenderar att du har helförsäkring så att du kan få ersättning om du trots noggranna förberedelser får inbrott i vagnen eller om den skadas av en yttre olyckshändelse, som till exempel skadegörelse eller nedfallna träd.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad 26 oktober 2021