Högsäsong för stenskott

Vårvinter är högsäsong för stenskott. På torrt, grusigt underlag, när de flesta fortfarande har vinterdäcken på, är det lätt att småsten fastnar och skjuts iväg från däcken. Följden blir glasskada på framrutor och lyktor.

Stenskotten ökar

Under vårmånaderna är risken för glasskador ungefär 30 % högre än under genomsnittsmånaden. Men stenskotten blir inte bara fler på våren – det har också blivit markant fler totalt sett under de senaste 20 åren.

Vår motorexpert Johan Granholm berättar om hur du kan undvika stenskott.

Tips för att begränsa skadan efter stenskott

  • Håll avståndet till bilen framför.
  • Ligg inte för nära mitten av körbanan.
  • Sänk farten ordentligt vid möte.
  • Laga stenskottet direkt innan det börjar spricka. En glasverkstad kan täcka för stenskottet med tejp, det förhindrar att smuts kommer in och förvärra skadan.
  • Har du redan en spricka så är det lätt att den blir större om spänningarna ökar i rutan. Det gör den eventuellt om du kör på en gropig väg eller upp över en trottoarkant.
  • Om du har en modern bil med ”ögon” framför backspegeln för autobroms med mera krävs kalibrering, vilket tar lite mer tid och det är viktigt att det görs på rätt sätt så att hjälpsystemen fungerar som de ska.

Därför ökar stenskotten

Fler bilar och tätare trafik

Antalet bilar på svenska vägar har ökat under perioden, vilket förstås lett till fler skador. Samtidigt har trafiken blivit tätare med ökad risk för stenskott som följd.

Mer grus och dubbfria däck

De som håller vägarna körbara på vintern använder mer och mer grus och sand till att bekämpa halkan – bland annat för att användandet av dubbfria däck ökat. Dessutom är dubbfria däck ofta gjorda av en gummiblandning som gör att grus och småsten lättare fastnar i mönsterdjupen.

kvinna bakom vindruta
Fler bilar på vägarna är en av orsaken till att stenskotten har ökat de senaste åren.

Tunnare framrutor

De nytillverkade bilarnas framrutor blir bara tunnare och tunnare, vilket ökar sannolikheten för att ett stenskott lämnar en spricka efter sig. En framruta är i dag runt 10 % tunnare än för några år sedan.

Stänkskydd borttagna

För ungefär tio år sedan hade alla bilar stänkskydd som fångade upp mycket av det grus som slungas bak av däcken, men på nytillverkade modeller är de ovanliga. Dessutom sitter bakhjulen allt längre bak på fordonet, vilket också ökar risken för stenskott.

Ökad vägstandard

Vägarna har fått fler parallella körfält. Omkörning och påkörning på ny väg, exempelvis på motorvägens accelerationsfält, är de vanligaste orsakerna till stenskott.

Spara pengar genom att laga stenskottet direkt – 200 kronor istället för 1 500 kronor.

Johan Granholm, motorexpert på If

Glasskador ersätts om din bil är minst halvförsäkrad

Om du fått stenskott, en spricka eller om bilens vind,- sido- eller bakruta krossats kan du få ersättning för reparationen om du har minst halvförsäkring på bilen. 

Självrisken är 1 500 kronor vid byte av ruta. Om glasmästaren eller verkstaden bedömer att det går att laga rutan istället för att byta den är självrisken 200 kronor.

Laga eller byt glasruta

Relaterat innehåll

Senast uppdaterad 8 april 2022