Viltolycka

​​Enligt Nationella Viltolycksrådet inträffade det cirka 64 000 viltolyckor under 2018. Viltolyckor där rådjur, vildsvin och älg är inblandade är vanligast, och kollision med älg är farligast, medans olyckorna med vildsvin ökar mest.

Ökad risk för viltolycka på hösten

På hösten är det mycket aktivitet i skogen. Bär-, svampplockare och brunsttider gör att djuren är mer aktiva och irrar upp på vägarna.

I gryningen och skymningen är risken för olyckor som störst eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda. Riskområden är skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter, kalhyggen och områden där viltstängsel börjar och slutar.

Brunsttiderna börjar redan i juli och augusti för rådjuren, för hjorten är det september och älgens brunsttid infaller i slutet av september till början av oktober.

Kollision med älg är farligast

Enligt statistik från viltolycka.se är rådjur det viltslag som är mest inblandad i viltolyckor, därefter kommer vildsvin och älg. De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, bara materiella skador. Krock med älg är däremot alltid farligt för dem som färdas i bilen 

Trafikolyckor med renar är naturligtvis vanligare i norra Sverige. Renar är tamdjur och saknas därför i statistiken över viltolyckor. 

Olyckor med vildsvin ökar mest

Vildsvinen är aktiva vid skymning och gryning så vid körning i mörker ökar risken för krock. De rör sig i flock, först kommer suggan och sedan kultingarna. Ser du ett vildsvin kan du räkna med att flera kommer att dyka upp.

Så minskar du risken för viltolycka

 • Under våren och hösten är risken att köra på vilt som störst och då behöver du vara extra uppmärksam.
 • Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.
 • Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.
 • Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten. Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.
 • En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.

Om en viltolycka har inträffat – gör så här:

 • Sätt ut varningstriangeln.
 • Stanna och märk ut platsen för olyckan med märkremsan, ett plastband eller liknande.
 • Även om djuret inte verkar skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
 • Gör en skadeanmälan till försäkringsbolaget om fordonet skadas.

Beställ märkremsa – viltolycka här.

Du är skyldig att rapportera en viltolycka

Sedan 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Du riskerar böter om du inte gör en polisanmälan.

Mer information om regler vid viltolycka hittar du på polisens hemsida.

Så gäller bilförsäkring

Om du skulle råka ut för en viltolycka får du ersättning för skadorna på din bil om du har helförsäkring eller gällande vagnskadegaranti. Har du valt Stor Bilförsäkring eller lagt till BilXtra sänks dessutom självrisken, vanligtvis ner till 0 kronor. Har kan du jämföra innehållet i bilförsäkringen. Om du vill ändra något på din bilförsäkring loggar du in på Mina sidor och gör ändringen där.

Om du eller någon annan som färdas i bilen, blir skadad vid kollisionen får du ersättning för personskador och dina skadade kläder genom bilens trafikförsäkring.

Märk ut olycksplatsen och kontakta polisen.
 • Anmäl skada på bilen

  Här kan du anmäla skador på bilen. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

  Anmäl skada
 • Man med mobil

  Mina sidor

  Logga in för att se dina försäkringar, betalningar, brev och eventuella skador.

  Logga in
 • Älg

  Nationella Viltolycksrådet

  Nationella Viltolycksrådet är ett samarbetsorgan som arbetar för att förebygga viltolyckor.

  Läs mer på viltolycka.se