Viltolycka

​​Enligt Nationella Viltolycksrådet (www.viltolycka.se) inträffade 61 136 viltolyckor i Sverige under 2020. Viltolyckor där rådjur, vildsvin och älg är inblandade är vanligast, medan kollision med älg är farligast.

Ökad risk för viltolycka på hösten

På hösten är det mycket aktivitet i skogen. Bär-, svampplockare och brunsttider gör att djuren är mer aktiva och irrar upp på vägarna. I gryningen och skymningen är risken för olyckor som störst eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda.

Riskområden är skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter, kalhyggen och områden där viltstängsel börjar och slutar. Brunsttiderna börjar redan i juli för rådjuren, för hjorten är det september och älgens brunsttid infaller i slutet av september till början av oktober.

Kollision med älg är farligast

Enligt statistik från viltolycka.se är rådjur det viltslag som är mest inblandad i viltolyckor, därefter kommer vildsvin och älg. De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, bara materiella skador. Krock med älg är däremot alltid farligt för dem som färdas i bilen.

Renar i norra Sverige

Trafikolyckor med renar är naturligtvis vanligare i norra Sverige. Renar är tamdjur och saknas därför i statistiken över viltolyckor. 

Olyckor med vildsvin ökar mest

Vildsvinen är aktiva vid skymning och gryning så vid körning i mörker ökar risken för krock. De rör sig i flock, först kommer suggan och sedan kultingarna. Ser du ett vildsvin kan du räkna med att flera kommer att dyka upp.

Så minskar du risken för viltolycka

Under våren och hösten är risken att köra på vilt som störst och då behöver du vara extra uppmärksam.

  • Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.
  • Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.
  • Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.
  • En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.

Så gäller bilförsäkring

Om du skulle råka ut för en viltolycka får du ersättning för skadorna på din bil om du har helförsäkring eller gällande vagnskadegaranti. Har du valt Stor Bilförsäkring eller lagt till BilXtra sänks din självrisk för vagnskada med upp till 6 000 kr, har du vagnskadegaranti sänks den självrisken med upp till 10 000 kr. Om du eller någon annan som färdas i bilen, blir skadad vid kollisionen får du ersättning för personskador och dina skadade kläder genom bilens trafikförsäkring.

När viltolycka inträffat – gör så här:

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Märk ut platsen för olyckan med märkremsan, eller plastband.
  • Oavsett om djuret är skadat, ring polisen på 112 och uppge plats.
  • Gör en skadeanmälan till försäkringsbolaget om fordonet skadas.

Skyldighet att rapportera viltolycka

Sedan 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Du riskerar böter om du inte gör en polisanmälan. Du kan läsa mer på polisens hemsida.

Nationella Viltolycksrådet

Nationella Viltolycksrådet är ett samarbetsorgan som arbetar för att förebygga viltolyckor.

Läs mer på viltolycka.se

Senast uppdaterad 16 augusti 2021