Minska risken för

Viltolycka

​​Enligt Nationella Viltolycksrådet inträffade det cirka 58 000 viltolyckor förra året. Viltolyckor där rådjur, vildsvin och älg är inblandade är vanligast, och kollision med älg är farligast. Håll ögonen både på vägen och terrängen runt omkring och kör försiktigt. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Var extra uppmärksam i skymning och gryning.

Ökad risk för viltolycka på hösten

På hösten är det mycket aktivitet i skogen. Bär- och svampplockare, brunsttider och älgjakt gör att djuren är mer aktiva och irrar upp på vägarna. I gryningen och skymningen är risken för olyckor som störst eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda. Riskområden är skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter, kalhyggen och områden där viltstängsel börjar och slutar.

Brunsttiderna börjar redan i juli och augusti för rådjuren, för hjorten är det september och älgens brunsttid infaller i slutet av september till början av oktober.

Älgkrock är farligast

Rådjur, vildsvin, älg och hjort är de djur som är mest inblandade i viltolyckor. De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, bara materiella skador. Älgkrockarna är däremot alltid farliga för de som färdas i bilen. 

Ökad risk för olyckor med vildsvin

I år är det ett s.k. ollonår när ekarna har mer ollon är normalt, och ekollon är vildsvinens favoritföda. Ett naturligt foder som i stora mängder kan ge en kraftig ökning i vildsvinsstammen, menar Svenska Jägareförbundet. Se därför upp när du kör i områden med mycket vildsvin. Läs mer i Vlidsvinsbarometern

Minska risken för viltolycka

Som ett av de största försäkringsbolagen inom bilförsäkring arbetar vi för att minska viltolyckorna i Sverige. Risken är som störst vår och höst och du kan minska risken för kollision med vilt genom att:

  • Anpassa farten.
  • Var extra uppmärksam från skymning till gryning, vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
  • Reagera om du ser en svart sopsäck som sitter på en plogpinne, det varnar för lösdrivande renar.

Gör så här om en viltolycka har inträffat

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.

Märkremsa att märka ut olycksplatsen med vid viltolycka

Du är skyldig att rapportera en viltolycka

Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Anmäl skada på bilen

Anmäl skada på bilen här. Stöld och inbrott ska även anmälas till polisen. 

Nationella Viltolycksrådet

Nationella Viltolycksrådet arbetar med att förebygga viltolyckor och organisera eftersöket av trafikskadat vilt. 

Läs mer på www.viltolycka.se

Regler vid viltolycka

Fakta om viltolyckor och information om vilka regler som gäller om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka.

Läs mer på www.polisen.se