Därför servar du bilen

Det finns fler anledningar till varför bilen ska lämnas in på service. Det kostar förvisso en del att serva bilen, men i det långa loppet spar du ändå pengar på att göra regelbunden service.

Bränsleförbrukningen kan påverkas positivt av att serva bilen. Även mindre åtgärder som oljebyte kan ha inverkan på hur mycket bensin bilen drar.

En säkrare bil

Servicen är till för att bilen ska fungera bra och vara så säker som möjligt. Eventuella fel på bilen upptäcks i tid och kan åtgärdas innan det är för sent. Ett motorhaveri är aldrig roligt att råka ut för och det kan dessutom skapa en trafikfarlig situation.

Regler för bilförsäkringar

För att bilförsäkringen ska gälla fullt ut ska bilen vara servad enligt serviceboken. Assistansförsäkringar gäller till exempel inte om du får ett fel på bilen som beror på bristande underhåll. För maskinskadeförsäkringen är det ett krav att service och reparationsåtgärder är fackmannamässigt utförda.

För att garantier ska gälla

Nya bilar med gällande garantier ska servas enligt de serviceintervaller tillverkaren har satt för att garantierna ska gälla fullt ut. Du hittar informationen i serviceboken. I moderna bilar brukar det dessutom finnas indikator på när det är dags att serva bilen.
När bilen är på service bör du vara säker på att den genomförs enligt servicebokens riktlinjer för att behålla garantin. Vi rekommenderar att du följer de serviceintervaller som gäller för din bil och att du anlitar auktoriserade serviceverkstäder för det bilmärke du har.

Fördel när du ska sälja bilen

Att ha servat bilen regelbundet enligt servicebokens intervall är en fördel när du ska sälja bilen. En välskött, servad och underhållen bil är lättare att sälja än en bil som inte servats som den ska. En servad bil är en trygghet både för köpare och säljare.

Det är lättare att sälja en bil som servats regelbundet.

Skillnad mellan service och besiktning

Att besiktiga bilen är obligatoriskt. Om du inte gör det i tid blir det körförbud. En trafikfarlig bil kommer inte att få godkänt vid kontrollbesiktningen. Det finns däremot ingen lag som säger att du måste serva bilen. Det gör du för att ha en säker och fungerande bil. Innan du besiktigar bilen är det bra att se till att den är servad för att slippa onödiga anmärkningar och ombesiktning.
Vid servicen görs en noggrann kontroll av alla arbetande delar i bilen. Mekanikern tittar på delar som kan slitas ut och varnar i så fall i god tid.