Därför är det viktigt att

serva bilen

Det finns fler anledningar till varför bilen ska lämnas in på service. Det kostar förvisso en del att serva bilen, men i det långa loppet spar du ändå pengar på att göra regelbunden service.

En servad bil är säkrare och billigare i drift.

Bilar som inte servas tenderar att ha en mycket högre bränsleförbrukning än de som lämnas in på service. Även mindre problem som oljebyte kan faktiskt ha en stor inverkan på hur mycket bensin som används vid körning.

En säkrare bil

Servicen är till för att bilen ska fungera bra och vara så säker som möjligt. Eventuella fel på bilen upptäcks i tid och kan åtgärdas innan det är för sent. Ett motorhaveri är aldrig roligt att råka ut för och det kan dessutom skapa en trafikfarlig situation.

För att garantier ska gälla

Nya bilar med gällande garantier ska servas enligt de serviceintervaller tillverkaren har satt för att garantierna ska gälla fullt ut. Du hittar informationen i serviceboken. I moderna bilar brukar det dessutom finnas indikator på när det är dags att serva bilen.
När bilen är på service bör du vara säker på att den genomförs enligt servicebokens riktlinjer för att behålla garantin. Vi rekommenderar att du följer de serviceintervaller som gäller för din bil och att du anlitar auktoriserade serviceverkstäder för det bilmärke du har.

Regler för bilförsäkringar

För att bilförsäkringen ska gälla fullt ut ska bilen vara servad enligt serviceboken. Assistansförsäkringar gäller till exempel inte om du får ett fel på bilen som beror på bristande underhåll. För maskinskadeförsäkringen är det ett krav att service och reparationsåtgärder är fackmannamässigt utförda.

Det är lättare att sälja en bil som servats regelbundet.

Fördel när du ska sälja bilen

Att ha servat bilen regelbundet enligt servicebokens intervall är en fördel när du ska sälja bilen. En välskött, servad och underhållen bil är lättare att sälja än en bil som inte servats som den ska. En servad bil är en trygghet både för köpare och säljare.

Skillnad mellan service och besiktning

Att besiktiga bilen är obligatoriskt. Om du inte gör det i tid blir det körförbud. En trafikfarlig bil kommer inte att få godkänt vid kontrollbesiktningen. Det finns däremot ingen lag som säger att du måste serva bilen. Det gör du för att ha en säker och fungerande bil. Innan du besiktigar bilen är det bra att se till att den är servad för att slippa onödiga anmärkningar och ombesiktning.
Vid servicen görs en noggrann kontroll av alla arbetande delar i bilen. Mekanikern tittar på delar som kan slitas ut och varnar i så fall i god tid.

Maskinskada

Maskinskadeförsäkring i Stor Bilförsäkring gäller tills bilen är 10 år eller körts mer än 12 000 mil.  

Läs om bilförsäkringen

Sälja bilen

Här hittar du tips om vad du ska tänka på när du ska sälja din bil för en smidigare bilaffär. 

Tips inför försäljning