Skepparexamen

Skepparexamen och även kustskepparexamen är en gammal benämning för det som idag heter kustskepparintyg. Om du har en båt som är länge än 12 meter och bredare än 4 meter är detta förarbevis i form av kustskepparintyg ett krav för att få köra båten.

Kustskepparintyg

Kustskepparintyget är ett bevis på att man vid prövning visat att man har kunskap om bland annat sjövägsregler, båtliv och navigation som man behöver för att köra fritidsfartyg både i dagsljus, mörker och vid dålig sikt. Vi kräver inte att du har detta intyg för att båtförsäkringen ska gälla, utan det är Nämnden för båtlivsutbildning som bestämmer detta.

Förarintyg båt

Till skillnad från kustskepparintyg är förarintyg för båt ett bevis på att man i teorin visat att man kan köra en fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten, och att man vet vad gott sjömanskap innebär. Förarintyg har du för mindre fritidsbåtar. Båtförsäkringen gäller vid exempelvis sjöskada även om du saknar förarintyg.

Båtkörkort

Det finns för närvarande inget krav på att man ska ha båtkörkort, men frågan diskuteras. De förslag som tagits fram innebär i korthet att det är obligatoriskt med behörighetsbevis för:

  • Fritidsbåtar längre än 10 meter eller med kapacitet att köras i 15 knop. Åldersgräns 15 år.
  • Fritidsskepp längre än 12 meter och bredare än 4 meter eller som kan köras i 15 knop. Åldersgräns 15 år.
  • Snabba fritidsfartyg – båtar som med motor kan köras i 30 knop. Åldersgräns 18 år.

Hur gäller båtförsäkringen?

Förarintyg eller kustskepparintyg är inget krav för att båtförsäkringen ska gälla. Däremot ska båten och utrustningen vara i sjövärdigt skick, hållas länsad och att du agerar på ett sådant sätt att skador undviks så långt som möjligt. Att ta förarintyg eller kustskepparintyg är ett sätt att lära sig hur man agerar på sjön om du inte är uppvuxen med båt och sjöliv.  

  

Senast uppdaterad 28 maj 2019