Spårsändare på båt och i motor

Förutom att du har koll på båten eller motorn, får du 5 % rabatt på båtförsäkringen och lägre självrisk vid stöld eller tillgrepp av hela båten.

Så fungerar spårsändaren

En spårsändare skickar larm med positionen på karta till din mobiltelefon om båten eller motorn flyttas eller störs.​ ​

  • Sändaren placeras vanligtvis i motorn, eftersom det är den del av båten som är mest stöldbegärlig.
  • En spårsändare kan antingen vara kopplad till din mobiltelefon, en bevakningsfirma eller både och.
  • Lär dig hur spårsändaren fungerar så att du vet vad du ska göra om du får ett larm, och att den är laddad såklart. 

Spårsändare ger rabatt på båtförsäkringen

Har du spårsändare med direktkoppling till en larmcentral får du 5 % rabatt på delar av priset för båtförsäkringen.

Lägre självrisk med spårsändare

Förutom att priset på försäkringen rabatteras sänks också självrisken med upp till 5 000 kronor vid stöld eller tillgrepp av hela båten, när du har en spårsändare installerad som är kopplad till larmcentral. 

Mer att läsa