Spårsändare ger rabatt

Har du spårsändare får du 5 % rabatt på båtförsäkringen och lägre självrisk vid stöld eller tillgrepp av hela båten.
Med spårsändare kan båten följas.

Spårsändare på båten

En spårsändare skickar larm med positionen på karta till din mobiltelefon om båten eller motorn flyttas eller störs.​ ​Sändaren placeras vanligtvis i motorn, eftersom det är den del av båten som är mest stöldbegärlig. En spårsändare kan antingen vara kopplad till din mobiltelefon, en bevakningsfirma eller både och.

Spårsändare ger rabatt på båtförsäkringen

Har du spårsändare med direktkoppling till en larmcentral får du 5 % rabatt på delar av priset för båtförsäkringen.

Lägre självrisk med spårsändare

Förutom att priset på försäkringen rabatteras sänks också självrisken med upp till 5 000 kronor vid stöld eller tillgrepp av hela båten, när du har en spårsändare installerad som är kopplad till larmcentral. 

Vågsvall

Stöldskyddsmärkning

Lägre självrisk vid stöld av motorn eller båten om båten är stöldskyddsmärkt. 

SSF Stöldskyddsmärkning 
Securmark

Barn kör båt

Säkerhetshandbok för båtägare

En handbok som hjälper dig att förebygga olyckor och förbättra säkerheten ombord. 

Ladda ner Säkerhetshandboken

Fendrar på segelbåt

Säkerhetsprodukter för båten

I säkerhetsbutiken finns produkter för båten till ett förmånligt pris. Som If-kund får du 20 % rabatt.

Båtsäkerhetsprodukter