Spårsändare på båt och i motor

Förutom att du har koll på båten eller motorn, får du 5 % rabatt på båtförsäkringen och lägre självrisk vid stöld eller tillgrepp av hela båten.

Så fungerar spårsändaren

Positioneringssystem (så kallat spårsök) spårar försvunna båtar och båtmotorer med hjälp av satellitspårningsteknik, GPS och/eller GSM.

Vissa sådana system har direktkoppling till bemannade larmcentraler. En spårsändare skickar larm med positionen på karta till din mobiltelefon om båten eller motorn flyttas eller störs.​ ​

  • Sändaren placeras vanligtvis i motorn, eftersom det är den del av båten som är mest stöldbegärlig.
  • En spårsändare kan antingen vara kopplad till din mobiltelefon, en bevakningsfirma eller både och.

Lär dig hur spårsändaren fungerar så att du vet vad du ska göra om du får ett larm. Och att den är laddad såklart. 

5 % rabatt Om du har ett positioneringssystem med direktkoppling till larmcentral får du 5 % rabatt på försäkringen. Godkända larmcentraler är: Falck AB, SOS Alarm AB eller SOS International AB.

Lägre självrisk med spårsändare

Förutom att priset på bilförsäkringen rabatteras, sänks också självrisken vid stöld eller tillgrepp av hela båten. 

Om båten eller motorn är försedd med positioneringssystem och detta var i funktion vid skadetillfället, reduceras grundsjälvrisken med max 5 000 kronor vid stöld eller tillgrepp av hela båten om den återfinns.

Mer att läsa