Självrisker för småbåtsförsäkringen

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. 

Småbåtsförsäkringen gäller med en fast självrisk på 1 000 kr, förutom på rättsskyddsmomentet där självrisken är 25 % av kostnaderna, men lägst 1 000 kronor.