Självrisker för båtförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisken för båtförsäkringar är uppdelade i en fast del och en valbar del. Den valbara självrisken påverkar priset på försäkringen. Högre självrisk ger lägre pris.