Självrisker för båtförsäkringen

Självrisken är den del av skadekostnaden som du betalar om det inträffar en skada och vi ska betala ut ersättning. Vilken självrisk du har valt står i försäkringsbrevet. Du kan även hitta uppgiften på Mina sidor.

Självrisken för båtförsäkringar är uppdelade i en fast del och en valbar del. Den valbara självrisken påverkar priset på försäkringen. Högre självrisk ger lägre pris.