självrisker för båtförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor.
Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisk per skadehändelse

Grundsjälvrisk för båtförsäkringen är från 1 500 kr till 50 000 kr. Du väljer själv vilket belopp du vill ha. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre blir priset på försäkringen.

För vissa skadehändelser gäller en särskild självrisk, se nedan: 

Båtansvar

1 000 kr​​

Maskinskada

​Självrisken för maskinskada beror på motorstyrkan, Följande självrisker gäller:

  • < 26 hk:         3 000 k​r
  • 26-50 hk:      4 000 kr
  • 51-100 hk:    5 000 kr
  • 101-200 hk:  6 000 kr
  • 201-300 hk:  8 000 kr
  • > 300 hk:     10 000 kr ​

Skada på ruta

2 000 kr​​​

Rättsskydd

​Självrisken är 25 % av kostnaderna, men lägst den grundsjälvrisk du har valt för båtförsäkringen. ​​

BåtXtra

​1 000 kr​​

Medförsäkrad släpjolle

​2 000 kr​​

Olycksfall

0 kr​​