självrisker för båtförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisken för båtförsäkringar är uppdelade i en fast del och en valbar del. Den valbara självrisken påverkar priset på försäkringen. Högre självrisk ger lägre pris. 

Fasta självrisker

För följande skadehändelser gäller en fast självrisk: 

Båtansvar

1 000 kronor

Maskinskada

​Självrisken för maskinskada beror på motorstyrkan, Följande självrisker gäller:

 • < 26 hk:         3 000 k​ronor
 • 26-50 hk:      4 000 kronor
 • 51-100 hk:    5 000 kronor
 • 101-200 hk:  6 000 kronor
 • 201-300 hk:  8 000 kronor
 • > 300 hk:     10 000 kronor ​

Skada på ruta

2 000 kronor

Rättsskydd

​Självrisken är 25 % av kostnaderna, men lägst den grundsjälvrisk du har valt för båtförsäkringen. ​​

BåtXtra

​1 000 kronor

Medförsäkrad släpjolle

​2 000 kronor

Olycksfall

0 kronor

Valbara självrisker

För de skadehändelser som inte har fast självrisk kan du välja vilken självrisk som ska gälla. Det finns olika alternativ beroende på båtens värde.

Båtens värde är 5 000-250 000 kronor

 •   1 500 kronor
 •   3 000 kronor
 •   5 000 kronor
 • 10 000 kronor
 • 15 000 kronor

Båtar värda 251 000-500 000 kronor

 •   3 000 kronor
 •   5 000 kronor
 • 10 000 kronor
 • 15 000 kronor

Båtens värde är 501 000 -1 000 000 kronor

 •   5 000 kronor
 •   7 500 kronor
 • 10 000 kronor
 • 15 000 kronor
 • 20 000 kronor

Båtens värde är 1 001 000-2 000 000 kronor

 • 10 000 kronor
 • 15 000 kronor
 • 20 000 kronor
 • 25 000 kronor
 • 30 000 kronor
 • 35 000 kronor
 • 40 000 kronor

Båtens värde är 2 001 000-3 000 000 kronor

 • 15 000 kronor
 • 20 000 kronor
 • 25 000 kronor
 • 30 000 kronor
 • 35 000 kronor
 • 40 000 kronor
 • 50 000 kronor

Båtens värde är 3 001 000-5 000 000 kronor

 • 20 000 kronor
 • 25 000 kronor
 • 30 000 kronor
 • 35 000 kronor
 • 40 000 kronor
 • 45 000 kronor
 • 50 000 kronor