Självrisker för båtförsäkringen

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Vilken självrisk du har valt står i försäkringsbrevet, som du hittar på Mina sidor.

Självrisken för båtförsäkringar är uppdelade i en fast del och en valbar del. Den valbara självrisken påverkar priset på försäkringen. Högre självrisk ger lägre pris.