Hur fungerar uthyrning av atv?

När det gäller uthyrning av fordon bör nämnas att detta i viss mån finns reglerat i "Lag om biluthyrning" där man bland annat föreskriver att den som bedriver yrkesmässig uthyrning av bilar, bussar och terrängfordon ska ha Länsstyrelsens tillstånd för detta. Om du ska hyra ut motorcyklar är det möjligt att du inte berörs av denna lagstiftning, men för säkerhets skull bör du fråga Länsstyrelsen.

När det gäller försäkring så är det du eller ditt företag, såsom fordonsägare, som ska försäkra dem och det finns då ett lagstadgat krav på att ha åtminstone trafikförsäkring. Den som hyr fordonet tecknar alltså inte någon egen försäkring. Däremot erbjuder många fordonsuthyrare sina kunder att mot extra kostnad sänka självriskerna och andra kostnader som påförs hyrestagaren vid skada enligt hyresavtalet. Det är då en överenskommelse mellan hyresmannen och uthyraren.