Uthyrning av atv

Frågat av Jonas

Fråga:

Hej, jag är lite intresserad av att hyra ut ATVs som är vägregistrerade för körkort AB. Typade som MC. Vad gäller för mig som uthyrare? Jag måste först ha dom försäkrade och sedan skriver kunden någon tillfällig försäkring under hyrperioden? Eller hur fungerar det? Handlar om 250cc till 500cc om det har någon betydelse. Gärna om du kan ge något prisexempel.

Svar:

Hej Jonas! Först när det gäller uthyrning av fordon bör nämnas att detta i viss mån finns reglerat i "Lag om biluthyrning" där man bland annat föreskriver att den som bedriver yrkesmässig uthyrning av bilar, bussar och terrängfordon ska ha Länsstyrelsens tillstånd för detta. Om du ska hyra ut motorcyklar är det möjligt att du inte berörs av denna lagstiftning, men för säkerhets skull bör du fråga Länsstyrelsen.

När det gäller försäkring så är det du eller ditt företag, såsom fordonsägare, som ska försäkra dem och det finns då ett lagstadgat krav på att ha åtminstone trafikförsäkring. Den som hyr fordonet tecknar alltså inte någon egen försäkring. Däremot erbjuder många fordonsuthyrare sina kunder att mot extra kostnad sänka självriskerna och andra kostnader som påförs hyrestagaren vid skada enligt hyresavtalet. Det är då en överenskommelse mellan hyresmannen och uthyraren.

När det gäller kostnaden föreslår jag att du kontaktar vår kundtjänst på telefon 0771-56 00 00. De kan ge dig ett mer exakt pris om du har ett konkret exempel, gärna med ett registreringsnummer. Då kan vi hämta alla fordonsdata från Bilregistret.

Hälsningar,
Mark