Vad händer om jag tankat bilen med fel bränsle?

Frågat av Kurt

Fråga:

Vad gäller om man råkat tanka vanlig bensin i en dieselbil och det skulle leda till motorhaveri?

Svar:

Hej! Ja, If har valt att ha en generös tillämpning av villkoret och ersätter en sådan skada som du beskriver genom Helförsäkringen.
Dock får man räkna med en viss nedsättning av ersättningen på grund av att man inte har följt säkerhetsföreskrifterna, som säger att man ska följa fabrikantens anvisningar beträffande drivmedel.

Hälsningar,
Mark Nibert