Vad händer om jag tankat bilen med fel bränsle?

En sådan skada kan ersättas genom vagnskada, som ingår i helförsäkringen. För nyare bilar med vagnskadegaranti, som därför inte har vagnskadeförsäkring, kan skadan istället ersättas genom bilens maskinförsäkring till den del inte vagnskadegarantin gör det. I bägge fallen får du räkna med att betala en del till av skadekostnaden utöver självrisken.

Åtagandet finns inte för uthyrningsbilar eller bilar i yrkesmässig gods- eller persontransport. Vid skadereglering gäller det som framkommer av försäkringen och försäkringsvillkoren.