Hur fungerar det när man köper bil från konkursbo och försäkringen ska flyttas över?

När du, eller ditt företag köper en bil från ett konkursbo ska ett ägarbyte göras i Bilregistret. Konkursboet och du eller ditt företag är två olika juridiska personer. Det betyder att när konkursboet säljer bilen och deras försäkringsbehov därmed upphör kommer eventuell återstående premie att återbetalas till dem. Den nuvarande ägaren, konkursboet, har ett trafikförsäkringsbevis i Bilregistret som försäkringsbolaget har lagt upp. När de säljer bilen dras detta bevis.

När du eller ditt företag efter köpet tecknar ny försäkring lägger bolaget upp ett nytt trafikförsäkringsbevis på ditt/ert namn som ägare. Detta hänger samman med att det är den aktuella ägaren till bilen som behöver ha ett gällande trafikförsäkringsbevis eftersom trafikförsäkringen är lagstadgad och obligatorisk.