Köpa bil från konkursbo

Frågat av Björn

Fråga:

Hej! Jag kommer att köpa en bil som kommer från en konkurs. Den är försäkrad hos er och försäkringen ska flyttas över. Hur gör jag och vad kostar föräkringen? Hur länge är försäkringen betald?

Svar:

Hej Björn! Du säger att bilen idag ägs av ett konkursbo. När du, eller ditt företag sedan köper bilen ska ett ägarbyte göras i Bilregistret. Konkursboet och du eller ditt företag är två olika juridiska personer. Det betyder att när konkursboet säljer bilen och deras försäkringsbehov därmed upphör kommer eventuell återstående premie att återbetalas till dem. Den nuvarande ägaren, konkursboet, har ett trafikförsäkringsbevis i Bilregistret som försäkringsbolaget har lagt upp. När de säljer bilen dras detta bevis.

När du eller ditt företag efter köpet tecknar ny försäkring lägger bolaget upp ett nytt trafikförsäkringsbevis på ditt/ert namn som ägare. Detta hänger samman med att det är den aktuella ägaren till bilen som behöver ha ett gällande trafikförsäkringsbevis eftersom trafikförsäkringen är lagstadgad och obligatorisk.
Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst för att teckna eller ta in offert på en ny försäkring.

Hälsningar,
Mark