Ingår avbrottsförsäkring i trafikförsäkringen?

Nej den ingår inte i trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen gäller inte för skador på det egna fordonet och inte heller för stilleståndsersättning för att det inte går att använda pga. skada. Avbrottsförsäkringen är frivillig och gäller i många situationer när det försäkrade fordonet inte kan användas pga skada på eller förlust av det.

Stilleståndsersättning liknar den ersättning man kan få genom en avbrottsförsäkring, men den betalas genom vållande motparts trafikförsäkring. Om det inte är Trafikskadelagen som är tillämplig utan Skadeståndslagen, t.ex. om nedfallande istappar från en fastighet skadar ett fordon, så ersätts stillestånd direkt av motparten eller genom dennes ansvarsförsäkring. I bägge fallen reduceras ersättningen till den del motparten inte var vållande. Om man vill ha ersättning när ens eget fordon skadas oberoende av reglerna i trafik- och skadeståndslagen så måste man teckna en avbrottsförsäkring för fordonet. Med avbrottsförsäkring aves även försäkring för hyra av fordon.

Om man väljer att enbart trafikförsäkra sitt fordon ska man vara medveten om att det inte är säkert att man kan få någon ersättning om det förloras eller skadas även om det inte är ens ”eget fel” i en vid mening.