Vad händer med försäkringen om jag säljer bilen?

Du får återbetalt för den del av premien som inte är förbrukad om du redan betalt för ett helår men säljer bilen innan. 

På vilket sätt premien betalas, t.ex. hel- eller halvår har normalt ingen betydelse. Om inte annat anges i villkoren för försäkringen så beräknas "ej förbrukad premie" efter vilken försäkringstid det blev i förhållande till betald premie och vilken försäkringstid den avsåg. Villkor om årsförsäkring är ganska ovanligt, men kan förekomma för fordon som används kortare tider på året, t.ex. motorcykel och husbil.