Ingår rättsskydd i bilförsäkringen?

Ja, i hel- och halvförsäkringen ingår rättsskydd.

Försäkringen ersätter vissa kostnader för ägaren, brukaren och föraren vid tvist och brottmål som rör ägandet eller förandet av fordonet. Det kan t.ex. gälla köpet av det, reparation och Ifs skaderegleringsbeslut samt åtal p.g.a. trafikolycka men inte tvist rörande yrkesmässig uthyrning av fordonet.

Vid skadereglering gäller det som framkommer av försäkringen och försäkringsvillkoren.