Försäkra svenskregistrerad bil i ett annat EU-land?

Frågat av Per

Fråga:

Kan jag kan försäkra min bil (svenskregistrerad) i ett annat EU-land? Gäller den i så fall även i Sverige?

Svar:

​När det gäller den obligatoriska trafikförsäkringen finns inga andra alternativ än att försäkra det i det land fordonet är registrerat. När det gäller annan fordonsförsäkring, t.ex. brand och stöld, finns inga formella hinder att försäkra ett svenskregistrerat fordon i ett annat land, men vad vi vet finns det inget utbud av sådana försäkringar.

Hälsningar,
Mark Nibert