Försäkra svenskregistrerad bil i ett annat EU-land?

När det gäller den obligatoriska trafikförsäkringen finns inga andra alternativ än att försäkra det i det land fordonet är registrerat. När det gäller annan fordonsförsäkring, t.ex. brand och stöld, finns inga formella hinder att försäkra ett svenskregistrerat fordon i ett annat land, men vad vi vet finns det inget utbud av sådana försäkringar.